SENA รุกโมเดลบ้านอัจฉริยะ “ZERO ENERGY HOUSE” เริ่มเปิดขายไตรมาส 1/66

SENA ลุยพัฒนาที่อยู่อาศัยอัจฉริยะตามโมเดล “SENA HHP ZERO ENERGY HOUSE” สู่การเป็นต้นแบบของบ้านทุกหลังในโครงการ เริ่มเปิดขายตั้งแต่ไตรมาส 1/66 เป็นต้นไป


ผศ.ดร.เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ SENA เปิดเผยว่า ได้ต่อยอดแนวคิดสู่การพัฒนาที่อยู่อาศัยอัจฉริยะ สมาร์ทโฮม โดยใช้โมเดล SENA HHP ZERO ENERGY HOUSE (ZEH) ของพันธมิตรธุรกิจบริษัท ฮันคิว ฮันชิน พร็อพเพอร์ตี้ส์ คอร์ป ผู้ร่วมทุนจากประเทศญี่ปุ่น ในทุกโครงการฯ ทั้งบ้านเดี่ยว และคอนโดมีเนียม ระดับราคาตั้งแต่ 3 ล้านบาทขึ้นไป

สำหรับแผนการพัฒนาที่อยู่อาศัย โดยการนำโมเดล SENA HHP ZERO ENERGY HOUSE มาใช้ในการพัฒนาโครงการ อยู่ระหว่างการศึกษาจากแบบจำลองแบบบ้าน และห้องชุด คอนโดมิเนียมร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อคำนวณให้ได้ฐานการใช้พลังงาน ในหลายรูปแบบโซลูชั่น ให้สอดรับกับพฤติกรรมของการใช้ไฟ ตามช่วงเวลาของไลฟ์สไตล์แต่ละบุคคล ซึ่งจะนำมาสู่การเป็นต้นแบบของแบบบ้านทุกหลังในทุกโครงการที่จะเปิดขายตั้งแต่ไตรมาส 1 ปี 2566

รวมทั้งคอนโดมิเนียมโครงการใหม่ที่จะเปิดตัวในอนาคต โดยจะนำโมเดลดังกล่าวนำร่องพัฒนาในโครงการที่อยู่อาศัย ทั้งแนวราบ โครงการแกรนด์โฮม บางนา กม.29 และคอนโดมิเนียม แบรนด์นิช (Niche) ย่านบางโพ ซึ่งเป็นโครงการใหม่ พร้อมเริ่มก่อสร้างในปี 2566 ด้วยเช่นกัน

ส่วนของการทำแบบจำลองบ้านและคอนโด นอกจากหาฐานการใช้พลังงานที่เป็นค่ามาตรฐานแล้ว ยังครอบคลุมการออกแบบตกแต่ง (ดีไซน์) การเลือกวัสดุและต้นทุนที่จะต้องมีความเหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศของไทย ต้องยอมรับว่าการทำสินค้ารักษ์โลกมีต้นทุนที่สูงขึ้นในการเริ่มต้น แต่เมื่อกลไกตลาดทำงานจะส่งผลต่อต้นทุนต่างๆลดลง

เช่นเดียวกับการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ที่ในอดีตมีต้นทุนที่สูง แต่เมื่อตลาดขยายตัวมีการติดตั้งเพิ่มสูงขึ้น ต้นทุนการติดตั้งจะลดลง ทำให้ทุกคนเข้าถึงได้มากขึ้น ซึ่งในประเทศญี่ปุ่นนำโมเดลดังกล่าวมาใช้ และมีต้นทุนบ้านเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 30-50% แต่ด้วยรัฐบาลญี่ปุ่นเห็นความสำคัญได้มีการอุดหนุนให้กับผู้ประกอบการจึงทำให้สามารถเดินหน้าในโครงการต่อไปได้ เพื่อสู่เป้าหมาย Net Zero ปี 2050

โดยบริษัทฯ วางเป้าหมายการพัฒนาบ้านแนวคิด SENA HHP ZERO ENERGY HOUSE (ZEH) หรือบ้านพลังงานเป็นศูนย์นั้น จะมีต้นทุนเพิ่มขึ้นไม่เกิน 20-30% และกำหนดราคาที่ตลาดรับได้ ซึ่งหากมองวัตถุประสงค์ในภาพรวมแล้ว ยังเรียกได้ว่าเป็นโมเดลสมาร์ทโฮม จากหลักการคำนวนในแต่ละปีว่าบ้านหนึ่งหลังมีการใช้ไฟฟ้าไปจำนวนเท่าไหร่ ซึ่งจุดนี้ต้องทำให้บ้านเหมือนไม่ต้องจ่ายค่าไฟ หรือ ใช้ไฟฟ้าได้ฟรีทั้งปี เริ่มตั้งแต่การดีไซน์ การนำไฟฟ้าที่ผลิตได้ในบ้านซึ่งเป็นพลังงานสะอาดมาใช้หมุนเวียนและคำนวนออกมาแล้ว เพื่อทำให้ค่าไฟฟ้าเท่ากับศูนย์”

ทั้งนี้บริษัทฯ จัดทำเกณฑ์มาตรฐานการพัฒนาที่อยู่อาศัยตามโมเเดล ZEH ชัดเจนแล้ว คาดพร้อมนำเสนอเป็นแนวทางต่อไปยังกระทรวงพลังงาน เพื่อพิจารณาให้การสนับสนุนการพัฒนาโครงการแนวคิดดังกล่าว ควบคู่ไปกับการดำเนินการของบริษัทฯ เอง เพื่อบรรลุเป้าหมายลดการใช้พลังงานในภาพรวมของบริษัทได้อย่างน้อยที่สุดราว 5% จากเป้าหมาย 20% ตามแผนงานที่วางไว้

ขณะเดียวกัน เพื่อเป็นการสนับสนุนโมเดล ZEH ในตลาดที่อยู่อาศัยในอนาคต บริษัทฯ ยังมีแผนหารือร่วมกับสถานบันการเงินที่สนใจปล่อยสินเชื่อบ้านประหยัดพลังงาน ซึ่งอาจกำหนดอัตราดอกเบี้ยที่ถูกกว่าบ้านโซลาร์เซลล์ที่ปัจจุบันปล่อยกู้ในอัตรา 1% ซึ่งจะขอลดอีก 50 สตางค์ ถึง 1 บาท รวมถึงจะขอให้ภาครัฐออกมาตรการสนับสนุนผู้ประกอบการเหมือนกับที่รัฐบาลญี่ปุ่นด้วย

ด้านนายโทดะ มาซาฮิโกะ ผู้อำนวยการฝ่ายบ้านจัดสรรต่างประเทศ บริษัท ฮันคิว ฮันชิน พร็อพเพอร์ตี้ส์ คอร์ป กล่าวว่า ทางรัฐบาลญี่ปุ่นได้มีการรณรงค์ เรื่องการประหยัดพลังงานให้มากที่สุด โดยตั้งเป้าให้ลดอัตราการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นศูนย์ (Net Zero Emissions) ให้ได้ภายในปี 2050 นอกจากนี้ ทางประเทศญี่ปุ่นได้มีการพัฒนา เรียกว่า Zero Energy House (ZEH) ภายในปี 2030 วางมาตรฐานเกณฑ์การลดใช้พลังงานให้ได้

นางสาว ยูคาโกะ มาสึโอะ ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายธุรกิจบ้านจัดสรร ฮันคิว ฮันชินฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับหลักการคือการลดใช้พลังงาน โดยเกณฑ์พื้นฐานที่เรียกว่า ค่า Ua Value (ค่าการถ่ายเทความร้อนภายใน) เป็นค่าที่ถูกกำหนดในแต่ละเมืองให้มีการลดพลังงานที่ไม่ใช้ Renewable energy อย่างน้อย 20% ในทุกระดับ โดยใช้วิธีการควบคุมอุณหภูมิภายในบ้านในแต่ละฤดูให้เหมาะสมจากการออกแบบ (Passive Design) และใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น (Efficiency) รวมถึงมีระบบผลิตพลังงานใช้เองจากพลังงานหมุนเวียน (Renewable energy) ปัจจุบันการพัฒนาอาคารให้เป็น Zero Energy House 100% นั้น ยังคงทำได้ยาก เนื่องจากมีเรื่องต้นทุนเข้ามาเกี่ยวข้อง

สำหรับเกณฑ์การประเมิน แบ่งออกเป็น 4 ระดับ กลุ่มบ้านและกลุ่มคอนโดมิเนียม ดังนี้

1.ZEH Oriented เป้าหมาย ลดการใช้พลังงานได้ไม่ต่ำกว่า 20% รวมการใช้พลังงานสะอาด

2.ZEH Ready เป้าหมาย ลดการใช้พลังงานได้ 50% ขึ้นไป รวมการใช้พลังงานสะอาด

3.Nearly ZEH เป้าหมาย ลดการใช้พลังงานได้ 75% ขึ้นไป รวมการใช้พลังงานสะอาด

4.ZEH เป้าหมาย ลดการใช้พลังงานได้ 100% ขึ้นไป รวมการใช้พลังงานสะอาด

อย่างไรก็ตามบริษัทฯ วางเป้าหมายสู่การพัฒนาธุรกิจสู่ความยั่งยืน โดยใช้หลักคิดที่ว่า ทุกอย่างเริ่มต้นจากบ้าน และเป็นสังคมที่เล็กที่สุดคือครอบครัว ดังนั้นการพัฒนาที่อยู่อาศัยจำเป็นต้องวางโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาสภาพแวดล้อมให้เกิด Eco System ใหม่ เพื่อปลูกฝังให้คนทุกคนร่วมกันรักษ์โลกสู่เป้าหมายของคำว่าความยั่งยืน (SUSTAINABILITY) ได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยเป้าหมายสำคัญของเสนา ต้องคิดละเอียดกว่าและใส่ใจทุกขั้นตอนของการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัย เพื่อมุ่งมั่งสู่ Net Zero Carbon Energy เพิ่มคุณภาพชีวิต และความยั่งยืนในทุกมิติของสังคม

Back to top button