สิ้นปีคึกคัก! ยอดจอง “รถไฟ” ชั้น 1-2 เต็มทุกที่นั่ง

“ตั๋วรถไฟ” ชั้น 1-2 ช่วงเทศกาลปีใหม่เต็มทุกเส้นทาง ส่วนตั๋วโดยสารชั้น 3 คาดเหลือไม่น่าจะถึง 20% แล้ว พร้อมคาดว่าจะไม่มีผู้โดยสารตกค้างที่สถานี


การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ยอดจองตั๋วโดยสารรถไฟชั้น 1 และชั้น 2 เต็มหมดแล้วทุกเส้นทาง ทั้ง 210 ขบวน เหลือเพียงตั๋วโดยสารชั้น 3 ซึ่งไม่น่าจะถึง 20% แล้ว

โดยตั้งแต่ รฟท. เปิดให้จองตั๋วโดยสารรถไฟล่วงหน้าได้ไม่เกิน 30 วัน แก่ผู้โดยสารที่ต้องการเดินทางด้วยรถไฟในช่วงเทศกาลปีใหม่ 66 พบว่า ตั๋วโดยสารชั้น 1 และชั้น 2 เต็มตั้งแต่วันแรกๆ แล้ว

อย่างไรก็ตาม คาดการณ์ว่าการเดินทางทางรถไฟในปี 66 จะคึกคักมากกว่าช่วงเทศกาลปีใหม่ปี 65 เพราะปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เริ่มคลี่คลายลง และรัฐบาลคลายล็อกมาตรการต่างๆ เกือบทั้งหมดแล้ว ทำให้การเดินทางมีความสะดวกมากขึ้น ทั้งการกลับภูมิลำเนา และการท่องเที่ยว

พร้อมกันนี้ คาดว่าจำนวนผู้โดยสารในช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 66 เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณวันละ 9 หมื่นคน หรือประมาณ 75% ของการเดินทางปกติในช่วงเทศกาลที่ยังไม่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งปกติเฉลี่ยอยู่ที่วันละ 1.2 แสนคน สำหรับขบวนรถเชิงพาณิชย์ และเชิงสังคม ที่เปิดให้บริการในช่วงปีใหม่ปี 66 มีทั้งหมด 210 ขบวนต่อวัน

ประกอบด้วย 1.ขบวนรถเชิงพาณิชย์ 66 ขบวน แบ่งเป็น สายเหนือ 14 ขบวน, สายตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสาน) 22 ขบวน, สายใต้ 28 ขบวน และสายตะวันออก 2 ขบวน และ 2.ขบวนรถเชิงสังคม 144 ขบวน แบ่งเป็น สายเหนือ 22 ขบวน, สายอีสาน 28 ขบวน, สายตะวันออก 22 ขบวน, สายใต้ 30 ขบวน, สายแม่กลอง 8 ขบวน และสายมหาชัย 34 ขบวน

ทั้งนี้ รฟท. ได้เตรียมแผนอำนวยความสะดวก และปลอดภัย รองรับการเดินทางของประชาชนช่วงเทศกาลปี 66 ไว้แล้ว โดยจะพ่วงตู้โดยสารในรถโดยสารขบวนรถประจำให้เต็มหน่วยลากจูงตามความเหมาะสม ทั้งขบวนรถด่วน รถเร็ว รถธรรมดา และรถท้องถิ่นทุกเส้นทาง เฉลี่ยขบวนละ 1-2 ตู้

นอกจากนี้ จะจัดเดินขบวนรถพิเศษช่วยการโดยสาร เที่ยวไปส่ง วันที่ 29 ธ.ค. 65 รวม 4 ขบวน ประกอบด้วย ขบวนที่ 955 เส้นทาง กรุงเทพ-ศิลาอาสน์ ออกจากกรุงเทพ เวลา 22.30 น. ถึงศิลาอาสน์ เวลา 07.30 น., ขบวนที่ 977 เส้นทาง กรุงเทพ-อุบลราชธานี ออกจากกรุงเทพ เวลา 21.45 น. ถึงอุบลราชธานี เวลา 09.00 น., ขบวนที่ 967 เส้นทาง กรุงเทพ-อุดรธานี ออกจากกรุงเทพ เวลา 21.15 น. ถึงอุดรธานี เวลา 08.10 น. และขบวนที่ 5 เส้นทาง กรุงเทพ-เชียงใหม่ ออกจากกรุงเทพ เวลา 19.10 น. ถึงเชียงใหม่ เวลา 08.10 น. และเที่ยวรับกลับ วันที่ 2 ม.ค. 66 รวม 4 ขบวน

ประกอบด้วย ขบวนที่ 962 เส้นทาง ศิลาอาสน์-กรุงเทพ ออกจากศิลาอาสน์ เวลา 19.40 น. ถึงกรุงเทพ เวลา 04.10 น., ขบวนที่ 934 เส้นทาง อุบลราชธานี-กรุงเทพ ออกจากอุบลราชธานี เวลา 19.30 น. ถึงกรุงเทพ เวลา 06.25 น.,

สำหรับขบวนที่ 936 เส้นทาง อุดรธานี-กรุงเทพ ออกจากอุดรธานี เวลา 21.10 น. ถึงกรุงเทพ เวลา 07.30 น. และขบวนที่ 6 เส้นทาง เชียงใหม่-กรุงเทพ ออกจากเชียงใหม่ เวลา 18.55 น. ถึงกรุงเทพ เวลา 08.00 น.

ทั้งนี้การพ่วงตู้โดยสาร และจัดขบวนพิเศษจะสามารถรองรับผู้โดยสารเพิ่มได้อีกวันละประมาณ 1 หมื่นคน สำหรับการเดินทางในช่วงเทศกาลปีใหม่ แม้สถานการณ์การแพร่ระบาดฯ จะเริ่มคลี่คลาย แต่ รฟท. ยังคงปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด รวมทั้งดูแลความปลอดภัยให้ผู้โดยสารตลอดการเดินทาง และยืนยันว่า ต้องไม่มีผู้โดยสารตกค้างที่สถานี

Back to top button