“กรมธนารักษ์” แจงความคืบหน้า “ท่อส่งน้ำอีอีซี” เร่งเจรจาหาข้อยุติ 3 ฝ่าย

“กรมธนารักษ์” เผยความคืบหน้าการส่งมอบโครงการท่อส่งน้ำ “อีอีซี” อยู่ระหว่างการหาข้อยุติ 3 ฝ่าย วงษ์สยามก่อสร้าง-ผู้รับสัมปทานรายใหม่-EASTW หากไม่มีข้อยุติภายในปีนี้ต้องหามาตรการทางปกครองมาบังคับ


นายจำเริญ โพธิยอด อธิบดีกรมธนารักษ์ เปิดเผยว่า ความคืบหน้าการส่งมอบทรัพย์สินโครงการท่อส่งน้ำภาคตะวันออก หรือท่อส่งน้ำอีอีซี อยู่ระหว่างเจรจาหาข้อยุติกับ 3 ฝ่าย คือ กรมธนารักษ์, บริษัท วงษ์สยามก่อสร้าง จำกัด ผู้รับสัมปทานรายใหม่ และบริษัท จัดการและการพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) หรือ EASTW ผู้รับสัมปทานรายเดิม เนื่องจาก EASTW แจ้งว่า การส่งมอบทรัพย์สิน จะส่งผลกระทบต่อผู้ใช้น้ำ ขณะที่ วงษ์สยามฯ ยืนยันว่าไม่มีปัญหา สามารถให้บริการผู้ใช้น้ำได้ต่อเนื่อง

ทั้งนี้ เมื่อวงษ์สยามฯ ยืนยันไม่มีปัญหา มีความพร้อมรับมอบ แต่ EASTW บอกมีปัญหา ด้านกรมธนารักษ์ในฐานะเจ้าของทรัพย์สินก็ต้องเรียกทั้ง 2 รายมาคุยกันให้ได้ข้อยุติ หากไม่มีข้อยุติภายในปีนี้ ก็ต้องหามาตรการทางปกครองมาบังคับ เพราะหากล่าช้าและมีปัญหายืดเยื้อทางกรมธนารักษ์จะเสียประโยชน์ เนื่องจากตามเงื่อนไขสัญญาวงษ์สยามฯ จะจ่ายส่วนแบ่งให้รัฐ 27% ของรายได้จากการให้บริการน้ำ ขณะที่ EASTW จ่ายส่วนแบ่งให้รัฐ 3-7% ทำให้มีส่วนต่างที่หายไป 20%

นอกจากนี้ ยังมีรายรับที่จะได้รับเมื่อส่งมอบทรัพย์สินให้วงษ์สยามก่อสร้างเรียบร้อยอีก 870 ล้านบาท เมื่อส่งมอบไม่ได้ กรมก็จะไม่ได้รับรายได้ดังกล่าว ซึ่งถือว่าทำให้รัฐเสียหาย

สำหรับโครงการท่อส่งน้ำอีอีซี ทางกรมธนารักษ์ได้ลงนามกับวงษ์สยามฯ ในฐานะผู้ชนะประมูลในราคา 25,693 ล้านบาท กลายเป็นผู้รับสัมปทานรายใหม่ เมื่อวันที่ 23 ก.ย.65 ที่ผ่านมา ระยะเวลาสัญญา 30 ปี

โดยแบ่งผลตอบแทนดังนี้

1.ค่าแรกเข้า 1,450 ล้านบาท ชำระครั้งแรกในการเซ็นสัญญา 580 ล้านบาท และเมื่อส่งมอบทรัพย์สินอีก 870 ล้านบาท

2.ผลประโยชน์ตอบแทน 2,908 ล้านบาท

3.ส่วนแบ่งรายได้ 21,335 ล้านบาท

Back to top button