“กอช.” เตือนส่งเงินออมครบก่อนสิ้นปี ลดหย่อนภาษีเต็มจำนวน

“กอช.” เตือนสมาชิกส่งเงินออมสะสมต่อเนื่องครบ 13,200 บาทก่อนสิ้นปี ลดหย่อนภาษีเต็มจำนวน-รับเงินสมทบสูงสุด 100% หรือไม่เกิน 1,200 บาท


น.ส.จารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) เปิดเผยว่า สมาชิก กอช. ที่ส่งเงินออมสะสมต่อเนื่องให้ครบ 13,200 บาทต่อปี เงินออมสะสมของสมาชิก จะสามารถนำไปลดหย่อนภาษีเงินประจำปีในกลุ่มค่าลดหย่อนประกันและการลงทุนได้เต็มจำนวน อีกทั้งได้รับเงินสมทบเพิ่มตามช่วงอายุของสมาชิก สูงสุด 100% หรือไม่เกิน 1,200 บาทต่อปี

Back to top button