อนุญาโตฯ “เวียดนาม” สั่งคู่ความ WHAUP ซื้อหุ้นคืน “Duong River” 2.76 พันล้าน

อนุญาโตตุลาการเวียดนาม สั่งให้ Aqua One Water Corporation คู่ความของ WHAUP ซื้อหุ้นคืนมูลค่าประมาณ 2.76 พันล้านบาทจาก Duong River ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำประปา


บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ WHAUP เปิดเผยว่า ตามที่บริษัท WHAUP (SG) 2DR PTE.LTD. ซึ่งเป็นบริษัทย่อยยื่นหนังสือขอระงับข้อพิพาทต่อ Vietnam International Arbitration Center (VIAC) เพื่อเรียกร้องให้ Aqua One  Water Corporation และ Mr.Do Tat Thang ซื้อหุ้นใน Duong River Surface WaterPlant Joint Stock Company (SDWTP) คืนจาก WHAUP (SG) 2DR ในราคา Put Price นั้น

โดยเมื่อวันที่ 19 ธ.ค.65 WHAUP (SG) 2DR ได้รับสำเนาคำชี้ขาดอนุญาโตตุลาการ ลงวันที่ 16 ธ.ค.65 ให้ Aqua One และ Mr.Do Tat Thang ซื้อหุ้นจาก WHAUP (SG) 2DR เป็นจำนวนเงินรวม 1,886,265,957,000 ดองเวียดนาม หรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ 2.76 พันล้านบาท บวกกับ Carrying Cost นับจากวันที่ WHAUP (SG) 2DR ได้จ่ายเงินค่าหุ้นจนถึงวันที่ได้รับชำระเงินค่าหุ้นคืนครบทั้งจำนวน

พร้อมทั้งให้ Aqua One และ Mr.Do Tat Thang รับผิดชดใช้ค่าธรรมเนียมอนุญาโตตุลาการที่  WHAUP (SG) 2DR ได้จ่ายให้แก่ VIAC และค่าธรรมเนียมทางกฎหมายและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องบางส่วนของ WHAUP (SG) 2DR

สำหรับบริษัท Duong River Surface Waterplant JSC (SDWTP) ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำประปาในเมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม โดยในปัจจุบันมีกำลังการผลิต 54,750,000 ลูกบาศก์เมตรต่อปี และอยู่ระหว่างการก่อสร้างเพื่อเพิ่มกำลังการผลิตเป็น 109,500,000 ลูกบาศก์เมตรต่อปี มีกำหนดการแล้วเสร็จและเริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์ในช่วงครึ่งหลังของปี 2562

Back to top button