นัดแรกของปี ! ครม. ถกรับมือ “นักท่องเที่ยวจีน” ทะลักเข้าไทย

การประชุม ครม. ครั้งแรกของปี 2566 หลังจากหยุดยาวจากช่วงเทศกาลปีใหม่ จับตาการหารือมาตรการรองรับที่จะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมายังประเทศไทย ที่คาดว่าจะช่วยส่งผลต่อเรื่องเศรษฐกิจ ขณะเดียวกันก็อาจจะต้องมีการรับมือเรื่องเกี่ยวข้องกับมาตรการโควิด-19 ด้วย


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การประชุมในวันนี้ (3 ม.ค.) ที่ถือเป็นครั้งแรกของรัฐบาลในปี 2566 ยังคงมีประเด็นเศรษฐกิจที่น่าสนใจ โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานการประชุม ซึ่งวาระหลักที่น่าสนใจที่ต้องมีการติดตามก็คือเรื่องการเปิดรับนักท่องเที่ยวจีนที่คาดว่าจะเดินทางออกนอกประเทศเพื่อไปท่องเที่ยวและติดต่อธุรกิจ ภายหลังจากที่ประเทศจีนได้ปรับเปลี่ยนนโยบายเกี่ยวกับโควิด-19 จากเดิมมีมาตรการเข้มงวดตามมาตรการซีโร่โควิด เป็นการผ่อนคลายมาตรการทั้งในประเทศ  และการเปิดให้ชาวจีนเดินทางเข้าออกประเทศได้ในวันที่ 8 ม.ค.2566 ท่ามกลางความกังวลว่าขณะนี้ยังมีเรื่องของการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในประเทศจีน ซึ่งมาตรการรับมือนั้นในตอนนี้จึงต้องจับตาว่าคณะรัฐมนตรีจะมีความเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้

ส่วนวาระการประชุมอื่นที่น่าสนใจนั้น ทางด้านของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้เสนอร่างแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2566 – 2570)

กระทรวงแรงงานเสนอ กฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมใบแทนหนังสือสำคัญแสดงการขึ้นทะเบียนประกันสังคมและใบแทนบัตร ประกันสังคม พ.ศ…

กระทรวงพาณิชย์สรุปภาพรวมดัชนีเศรษฐกิจการค้าประจำเดือนพฤศจิกายน 2565

กระทรวงการคลังเสนอรายงานการประเมินผลโครงการหรือแผนงานภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไข ปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อโควิด พ.ศ.2563 รอบ 6 เดือน ครั้งที่ 2

สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) รายงานความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์และแผนการปฏิรูปประเทศ ณ เดือนพฤศจิกายน 2565

กระทรวงสาธารณสุขเสนอร่างกฎกระทรวงการต่ออายุใบสำคัญการขึ้นทะเบียนตำรับยา พ.ศ…

ขณะที่ นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะกำกับดูแลฝ่ายกฎหมาย ให้สัมภาษณ์ก่อนประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ถึงการอภิปรายทั่วไป ตามมาตรา 152 ของฝ่ายค้าน โดยระบุว่า หากสภาผู้แทนราษฎรส่งมาถึงครม. วันนี้ก็จะมีการปรึกษาหารือทันทีว่าจะพร้อมไปชี้แจงต่อสภาเมื่อใด แต่ตอนนี้ยังไม่สามารถคาดเดาได้ว่าจะเป็นช่วงใด เนื่องจากต้องถามความพร้อมคณะรัฐมนตรีทั้งคณะ ซึ่งการอภิปรายครั้งนี้ ต่างจากการอภิปรายไม่ไว้วางใจที่ระบุเป็นตัวบุคคล แต่ครั้งนี้เป็นการอภิปรายทั่วไป ครม.ทั้งคณะต้องไปตอบข้อซักถาม ทั้งนี้ หากสภายังไม่ส่งยังไม่สามารถตีตนไปก่อนไข้ได้ น่าจะไม่เหมาะสม

ส่วนจะมีความกังวลหรือไม่กับการอภิปรายทั่วไปครั้งนี้ นายวิษณุ กล่าวว่า ไม่กังวล เนื่องจากเป็นเรื่องที่ทำกันมาทุกครั้ง ซึ่งตามกฎหมายระบุไว้ชัดว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสามารถสอบถามข้อเท็จจริงหรือให้ข้อเสนอแนะ ไม่ใช่การว่าหรือโจมตี เหมือนการอภิปรายไม่ไว้วางใจ

Back to top button