เริ่มแล้ว! BOI ใช้ 9 มาตรการส่งเสริม “การลงทุน” ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ

นายกรัฐมนตรีแสดงความมั่นใจต่อมาตรการส่งเสริมการลงทุนชุดใหม่ 9 มาตรการของบีโอไอ โดยเริ่มมีผลบังคับ 3 ม.ค. 66 จะเป็นเครื่องมือปรับโครงสร้างประเทศไทยระยะยาว สู่เศรษฐกิจใหม่ควบคู่ดูแลสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน


นางสาวไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลโดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ BOI ได้ดำเนินการปรับปรุงนโยบายส่งเสริมการลงทุนให้สอดคล้องกับเทรนด์การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของโลก ตั้งแต่วันที่ 3 ม.ค.66 เป็นต้นไป  มาตรการส่งเสริมการลงทุนชุดใหม่ทั้งหมด 9 มาตรการ จะเริ่มมีผลบังคับและใช้บังคับเป็นเวลา 5 ปี ภายใต้ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการลงทุน พ.ศ.2566-2570

โดย นายกรัฐมนตรี มีความมั่นใจว่ามาตรการบีโอไอชุดใหม่ที่ผ่านการอนุมัติของบอร์ดบีโอไอในช่วงปลายปี 2565 ที่ผ่านมานี้ จะสามารถดึงดูดนักลงทุนเป้าหมายศักยภาพสูงเข้าสู่ประเทศไทย เป็นรากฐานและเครื่องมือสำคัญในการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจไทยในระยะยาวให้ไปสู่เศรษฐกิจใหม่ที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ควบคู่กับการดูแลสิ่งแวดล้อม

ทั้งนี้ ในการกำหนดมาตรการชุดใหม่บีโอไอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้พิจารณาถึงเทรนด์หลักของโลกที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของนักลงทุน  ทั้งนี้มาตรการส่งเสริมการลงทุนชุดใหม่ 9 มาตรการ ที่ประกอบด้วยสิทธิประโยชน์ทั้งที่เป็นภาษีและไม่ใช่ภาษี ประกอบด้วย

1.มาตรการส่งเสริมการลงทุนอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ 10 หมวด จากเดิม 7 หมวด ซึ่งมีการเพิ่มอุตสาหกรรมใหม่ เช่น กิจการเกี่ยวกับยานยนต์ไฟฟ้า พลังงานประเภทใหม่ ๆ เช่น ไฮไดรเจน กิจการอาหารแห่งอนาคต และกิจการเกี่ยวกับอุตสาหกรรมอวกาศ

2.มาตรการเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน ที่มีการกำหนดสิทธิประโยชน์เพิ่มเติม

3.มาตรการรักษาและขยายฐานการผลิตเดิม

4.มาตรการส่งเสริมการย้ายฐานธุรกิจแบบครบวงจร

5.มาตรการกระตุ้นการลงทุนในระยะฟื้นฟูเศรษฐกิจ

6.มาตรการยกระดับอุตสาหกรรม

7.มาตรการส่งเสริมการลงทุน SMEs

8.มาตรการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่เป้าหมาย โดยเพิ่มพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจ 4 ภาค ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลางและตะวันตก ภาคตะวันออก

  1. มาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม

Back to top button