EA ตั้ง “อินฟินิตี้ กรีนเนอร์” ต่อยอดการวิจัย-พัฒนายานยนต์

EA ตั้งบ.ย่อย “อินฟินิตี้ กรีนเนอร์” เพื่อการวิจัยและพัฒนาด้านยานยนต์ ด้วยทุนจดทะเบียน 1 แสนบาท


บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) หรือ EA เปิดเผยข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ว่า บริษัทได้จัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่ ภายใต้ชื่อ บริษัท อินฟินิตี้ กรีนเนอร์ จํากัด ด้วยทุนจดทะเบียน 1 แสนบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 1 หมื่นหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท โดยวัตถุประสงค์หลักที่จัดตั้งเพื่อการวิจัยและพัฒนาด้านยานยนต์

สำหรับสัดส่วนการถือหุ้น บริษัท ไมน์ โมบิลิตี รีเสิร์ช จํากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 69.97 ของทุนจดทะเบียน, บริษัท สิขร จํากัด ถือหุ้นร้อยละ 29.99 ของทุนจดทะเบียน, บุคคลอื่น ถือหุ้นร้อยละ 0.04 ของทุนจดทะเบียน

Back to top button