“ตลท.” ลุยหารือผู้เกี่ยวข้อง ทบทวนปรับเวลา “เปิด-ปิด” ตลาดหุ้น

“ตลท.” ลุยหารือผู้เกี่ยวข้อง ศึกษา-ทบทวนความเหมาะสมของการปรับเวลา “เปิด-ปิด” ตลาดหุ้นใหม่


ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ชี้แจงกรณีที่มีข่าวว่าจะมีการปรับเปลี่ยนระบบการซื้อขายใหม่ โดยเตรียมขยายเวลาเปิด-ปิดตลาดหุ้นนั้น ขอเรียนชี้แจงว่าในปัจจุบันยังไม่มีข้อสรุปการเปลี่ยนแปลงเวลาการซื้อขายแต่อย่างใด

อย่างไรก็ดี ตามแผนงานปี 66 ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะทำการศึกษาและทบทวนความเหมาะสมของเวลาการซื้อขาย โดยจะมีการหารือกับผู้เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมต่อไป

Back to top button