ICN คว้างาน “เอ็นที” กว่า 152 ลบ.

ICN รับงานซื้อ Upgrade และ ขยายอุปกรณ์ Online Charging System ของ NT จำนวน 1 ระบบ มูลค่า 152 ลบ. ระยะเวลาดำเนินงาน 150 วัน


บริษัท อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส จำกัด (มหาชน) หรือ ICN เปิดเผยข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ว่า บริษัทได้ลงนามสัญญาจ้างโครงการซื้อ Upgrade และ ขยายอุปกรณ์ Online Charging System (OCS)/Charging Function (CHF) จำนวน 1 ระบบ กับ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT มีมูลค่างานรวม 152,807,695.10 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยมีระยะเวลาดำเนินงานให้แล้วเสร็จภายใน 150 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามสัญญา และรับประกัน 2 ปี

Back to top button