ดักเก็บ 10 หุ้น ก่อนขึ้น XD ศุกร์นี้ ชู PYLON ยีลด์สูง 3%

ดักเก็บ 10 หุ้น ก่อนขึ้นเครื่องหมาย XD ศุกร์นี้ (17 มี.ค.) ชู PYLON ปันผล 0.15 บ./หุ้น ยีลด์สูง 3.29%


ข่าวหุ้นธุรกิจออนไลน์” ได้ทำการรวบรวมรายชื่อบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (บจ.) ที่เตรียมจ่ายเงินปันผล และเตรียมขึ้นเครื่องหมาย XD (ผู้ซื้อหลักทรัพย์ไม่ได้สิทธิรับเงินปันผล) ในวันศุกร์นี้ (17 มี.ค.66) เพื่อให้นักลงทุนหรือผู้ถือหุ้นที่ต้องการได้รับสิทธิเงินปันผลจากบริษัทเข้าซื้อหุ้นหรือถือหุ้นก่อนวันขึ้นเครื่องหมาย XD

ทั้งนี้พบว่ามีจำนวน 10 หลักทรัพย์ ได้แก่ CCET, MBK, MCS, NTV, PRG, PYLON, RATCH, TAKUNI, THG และ UBE โดยมีรายละเอียดตามตารางด้านล่าง

บริษัท ไพลอน จำกัด (มหาชน) หรือ PYLON มีอัตราจ่ายปันผลเป็นเงินสดหุ้นละ 0.15 บาท และกำหนดจ่ายวันที่ 22 พ.ค.66 โดยอัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน (Dividend Yield) อยู่ที่ 3.29% เทียบจากราคาปิด ณ วันที่ 15 มี.ค.66 อยู่ที่ 4.56 บาท

บริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จำกัด (มหาชน) หรือ UBE มีอัตราจ่ายปันผลเป็นเงินสดหุ้นละ 0.04 บาท และกำหนดจ่ายวันที่ 15พ.ค.66 โดยอัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน (Dividend Yield) อยู่ที่ 2.90% เทียบจากราคาปิด ณ วันที่ 15 มี.ค.66 อยู่ที่ 1.38 บาท

บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จำกัด (มหาชน) หรือ NTV มีอัตราจ่ายปันผลเป็นเงินสดหุ้นละ 1.13 บาท และกำหนดจ่ายวันที่ 19 พ.ค.66 โดยอัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน (Dividend Yield) อยู่ที่ 2.83% เทียบจากราคาปิด ณ วันที่ 15 มี.ค.66 อยู่ที่ 40 บาท

บริษัท พี อาร์ จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ PRG มีอัตราจ่ายปันผลเป็นเงินสดหุ้นละ 0.30 บาท และกำหนดจ่ายวันที่ 8 พ.ค.66 โดยอัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน (Dividend Yield) อยู่ที่ 2.70% เทียบจากราคาปิด ณ วันที่ 15 มี.ค.66 อยู่ที่ 11.10 บาท

บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) หรือ MBK มีอัตราจ่ายปันผลเป็นเงินสดหุ้นละ 0.40 บาท และกำหนดจ่ายวันที่ 3 พ.ค.66 โดยอัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน (Dividend Yield) อยู่ที่ 2.45% เทียบจากราคาปิด ณ วันที่ 15 มี.ค.66 อยู่ที่ 16.30 บาท

บริษัท เอ็ม.ซี.เอส.สตีล จำกัด (มหาชน) หรือ MCS มีอัตราจ่ายปันผลเป็นเงินสดหุ้นละ 0.20 บาท และกำหนดจ่ายวันที่ 8 พ.ค.66 โดยอัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน (Dividend Yield) อยู่ที่ 2.17% เทียบจากราคาปิด ณ วันที่ 15 มี.ค.66 อยู่ที่ 9.20 บาท

บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ RATCH มีอัตราจ่ายปันผลเป็นเงินสดหุ้นละ 0.80 บาท และกำหนดจ่ายวันที่ 19 พ.ค.66 โดยอัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน (Dividend Yield) อยู่ที่ 2.08% เทียบจากราคาปิด ณ วันที่ 15 มี.ค.66 อยู่ที่ 38.50 บาท

บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ TAKUNI มีอัตราจ่ายปันผลเป็นเงินสดหุ้นละ 0.03 บาท และกำหนดจ่ายวันที่ 24 พ.ค.66 โดยอัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน (Dividend Yield) อยู่ที่ 1.30% เทียบจากราคาปิด ณ วันที่ 15 มี.ค.66 อยู่ที่ 2.30 บาท

บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ THG มีอัตราจ่ายปันผลเป็นเงินสดหุ้นละ 0.60 บาท และกำหนดจ่ายวันที่ 26พ.ค.66 โดยอัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน (Dividend Yield) อยู่ที่ 0.87% เทียบจากราคาปิด ณ วันที่ 15 มี.ค.66 อยู่ที่ 69.25 บาท

บริษัท แคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ CCET มีอัตราจ่ายปันผลเป็นเงินสดหุ้นละ 0.0094 บาท พร้อมปันผลเป็นหุ้นในอัตรา 12.00 : 1.00 และกำหนดจ่ายวันที่ 18 พ.ค.66 โดยอัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน (Dividend Yield) อยู่ที่ 0.42% เทียบจากราคาปิด ณ วันที่ 15 มี.ค.66 อยู่ที่ 2.22 บาท

Back to top button