ตลท. แนะศึกษาข้อมูล TSF ก่อนตัดสินใจซื้อขาย จ่อเพิกถอน 21 มิ.ย.นี้

ตลท. แนะศึกษาข้อมูล TSF ก่อนตัดสินใจซื้อขายหุ้น หลังเปิดเทรดชั่วคราว 12-20 มิ.ย.66 ด้วยบัญชี  Cash Balance ก่อนเพิกถอนออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ 21 มิ.ย.66


ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์บริษัท ทรีซิกตี้ไฟว์ จำกัด (มหาชน) หรือ TSF ก่อนเพิกถอน

ทั้งนี้ตลท.จะเปิดให้มีการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของ TSF เป็นระยะเวลา 7 วันทำการ ระหว่างวันที่ 12-20 มิถุนายน 2566 โดยผู้ลงทุนต้องซื้อด้วยบัญชี Cash Balance และจะดำเนินการเพิกถอนหลักทรัพย์ของ TSF จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน มีผลตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน 2566 เป็นต้นไป

Back to top button