ตลท. แจ้ง ALL เข้าข่ายถูกเพิกถอนทันที หลังศาลฯ สั่งพิทักษ์ทรัพย์

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศ ALL เข้าข่ายถูกเพิกถอนตั้งแต่วันนี้ 14 ก.พ.67 หลังศาลล้มละลายกลางได้ได้มีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือมีเหตุอื่นใดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน


ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ประกาศให้หลักทรัพย์ บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ ALL เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 เนื่องจากศาลล้มละลายกลางได้มีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดของ ALL เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 จึงเป็นเหตุให้ ALL เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ.2564 ข้อ 7 (10) กรณีบริษัทจดทะเบียนถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์หรือมีเหตุอื่นใดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน

Back to top button