“ประจักษ์” ลาออกประธานบอร์ด TOA แล้ว! ควง “แม่วนรัชต์” ไขก๊อกกรรมการด้วย

TOA แจ้ง “ประจักษ์ ตั้งคารวคุณ” ลาออกจากตำแหน่งประธานบอร์ด พร้อมด้วย “ละออ ตั้งคารวคุณ” ลาออกรองประธานบอร์ด มีผลตั้งแต่วันที่ 20 ก.พ.67


บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ TOA เปิดเผยว่า กรรมการบริษัทและกรรมการบริหารยื่นหนังสือลาออก จำนวน 2 ท่าน เนื่องจากปัญหาด้านสุขภาพ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 20 ก.พ.67 เป็นต้นไป ได้แก่

1.นายประจักษ์ ตั้งคารวคุณ ประธานกรรมการ / กรรมการบริหาร

2.นางละออ ตั้งคารวคุณ รองประธานกรรมการ / กรรมการบริหาร

ทั้งนี้ บริษัทฯ อยู่ระหว่างการสรรหากรรมการท่านใหม่ รวมถึงคณะกรรมการบริษัทจะดำเนินการแต่งตั้งประธานกรรมการและรองประธานกรรมการต่อไป

Back to top button