“เทพรัตน์ เทพพิทักษ์” นั่งผู้ว่าการ กฟผ.คนที่ 16

บอร์ด กฟผ.มีมติยืนยันเสนอชื่อ “นายเทพรัตน์ เทพพิทักษ์” เข้ารับตำแหน่งผู้ว่าการ กฟผ.คนที่ 16 พร้อมเตรียมนำเสนอกระทรวงพลังงาน และรองนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแล เพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป


ผู้สื่อข่าวรายงานเมื่อวันที่ 21 ก.พ.67 คณะกรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ในการประชุมครั้งที่ 1/2567 มีมติเห็นชอบการยืนยันเสนอชื่อให้ นายเทพรัตน์ เทพพิทักษ์ รองผู้ว่าการประจำสำนักผู้ว่าการ ปฏิบัติงานที่ บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ EGCO ในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ เข้ารับตำแหน่งผู้ว่าการ กฟผ. ตามที่คณะกรรมการสรรหาผู้ว่าการเสนอ สืบแทนนายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร ซึ่งครบวาระการดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2566 โดยขั้นตอนจากนี้ กฟผ. จะนำเสนอกระทรวงพลังงาน และรองนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแล เพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อ

สำหรับนายเทพรัตน์ เกิดวันที่ 31 ก.ค. 2508 ปัจจุบันอายุ 57 ปี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สาขา Electricity Industry Management and Technology มหาวิทยาลัยสแตรธไคลด์ (University of Strathclyde) ประเทศสกอตแลนด์ ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เคยดำรงตำแหน่ง รองผู้ว่าการพัฒนาโรงไฟฟ้าและพลังงานหมุนเวียน กฟผ. และกรรมการผู้จัดการใหญ่ เอ็กโก กรุ๊ปและรองผู้ว่าการประจำสำนักผู้ว่าการ

Back to top button