SUN กวาดกำไรปี 66 โตเฉียด 2 เท่าตัว บอร์ดเคาะจ่ายปันผล “หุ้น-เงินสด”

SUN รายงานกำไรสุทธิปี 66 โต 186% แตะ 357 ล้านบาท รับเศรษฐกิจโลกฟื้นตัว ปักหมุดปี 67 ลุยตลาดเอเชีย-ออสเตรเลีย-ยุโรป และหาพัธมิตรใน-ต่างประเทศ บอร์ดเคาะจ่ายปันผลเป็น “หุ้น-เงินสด” เตรียมเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 22 เม.ย. นี้


นายวิชัย เหล่าเจริญพรกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) หรือ SUN กล่าวว่า ผลดำเนินงานของบริษัทปี 2566 มีรายได้จากยอดขาย 3,696 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 25.7% และมีกำไรสุทธิอยู่ที่ 357 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 185.6% เมื่อเทียบกับปีก่อน เนื่องจากเศรษฐกิจโลกมีทิศทางฟื้นตัว การบริโภคและความต้องการอาหารยังเพิ่มสูงขึ้น เป็นผลดีต่อการเติบโตของอุตสาหกรรมอาหารของไทย

นอกจากนี้มีปัจจัยส่งเสริมทางบวกจากอุปทานข้าวโพดหวานเพิ่มขึ้น เนื่องจากสภาพภูมิอากาศเอื้ออำนวยมากขึ้นปริมาณวัตถุดิบรับเข้าเป็นไปตามแผนสามารถส่งมอบสินค้าได้อย่างต่อเนื่อง และมีการขยายตลาดในกลุ่มลูกค้าในเอเชีย ออสเตรเลีย และยุโรป ส่งผลให้ผลประกอบการบริษัทปรับตัวดีขึ้นจากปีก่อนหน้า

สำหรับปี 67 บริษัทยังคงมุ่งเน้นการสร้างความแข็งแรงของธุรกิจหลัก และสร้างรากฐานสำหรับการเติบโตในอนาคตอย่างต่อเนื่อง โดยมีแผนรุกโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพและขยายกำลังการผลิต และมุ่งส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา ตั้งแต่กระบวนการจัดหาวัตถุดิบจนถึงการจัดส่งสินค้าให้ถึงมือลูกค้า พร้อมแสวงหาโอกาสและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน โดยร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้มั่นใจว่าลูกค้าจะได้รับสินค้าที่มีคุณภาพและมาตรฐาน และมุ่งสู่การเป็นผู้นำธุรกิจผลิตภัณฑ์ข้าวโพดหวานแปรรูปและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรแปรรูป สอดคล้องกับแนวโน้มการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง

ขณะเดียวกัน บอร์ดมีมติอนุมัติการจ่ายปันผล เป็นหุ้นสามัญไม่เกิน 128,999,485 ล้านหุ้น ในอัตรา 5 หุ้นสามัญเดิมได้ 1 หุ้นปันผล หุ้นละ 0.10 บาท เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 64,499,743 ล้านบาท และจ่ายปันผลเป็นเงินสด ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท จำนวนเงิน 161,249,356 บาท รวมการจ่ายปันผลในครั้งนี้ทั้งในรูปแบบของหุ้นปันผล และเงินสดเท่ากับอัตราหุ้นละ 0.35 บาท คิดเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 225,749,099 บาท โดยวันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล (XD) วันที่ 29 เม.ย. 67 และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 30 เม.ย. 67 และกำหนดจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 20 พ.ค. 67 ทั้งนี้การให้สิทธิดังกล่าวต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในวันที่ 22 เม.ย. 67

Back to top button