BAM กำไรปี 66 เหลือ 1.53 พันล้าน เซ่นยอดเก็บหนี้-ขายสินทรัพย์ลด ยังปันผล 0.38 บาท

BAM รายงานกำไรปี 66 แตะ 1.53 พันล้าน ลดลง 44% จากปีก่อน หลังยอดเก็บหนี้ลดลงจากปีก่อน เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจที่ยังฟื้นตัวช้า เช่นเดียวกับยอดขายสินทรัพย์ที่ปรับตัวลงเทียบกับปีก่อน ยังแจกปันผล 0.38 บาท ขึ้น XD 29 เม.ย.67 และกำหนดจ่ายปันผล 21 พ.ค.67


บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BAM รายงานผลการดำเนินงานงวดไตรมาส 4 และงวดปี 66 มีกำไรสุทธิ ดังนี้

โดยภาพรวมการดำเนินงานในปี 66 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 1,534 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 43.7 เมื่อเทียบกับปีก่อน และมีผลเรียกเก็บจากส่วนงานบริหารหนี้เสีย NPLs จำนวน 8,452 ล้านบาท และงานบริหารทรัพย์สินรอการขาย NPAs จำนวน 6,698 ล้านบาท รวมจำนวน 15,150 ล้านบาท ซึ่งผลเรียกเก็บและกำไรสุทธิปี 66 อ่อนตัวลงเมื่อเทียบกับปี 65

โดยบริษัทฯ มุ่งเน้นการดำเนินงานเพื่อสร้างความยั่งยืนและให้ความช่วยเหลือลูกค้าอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากความสามารถในการชำระหนี้ของลูกหนี้รายย่อยได้รับผลกระทบจากปัญหาหนี้ครัวเรือน และลูกหนี้กลุ่มธุรกิจขอเลื่อนการชำระหนี้ออกไปจากสภาวะเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวช้าและยังไม่ทั่วถึง

สำหรับงานบริหาร NPAs ยังค่อนข้างทรงตัว เนื่องจากตลาดบ้านมือสองยังได้รับความสนใจ แม้ว่าภาพรวมตลาดอสังหาริมทรัพย์ในประเทศเติบโตไม่มากนัก จากความเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อของสถาบันการเงินโดยเฉพาะการขอสินเชื่อที่อยู่อาศัย ไม่เกิน 3 ล้านบาท และภาวะอัตราดอกเบี้ยสูงที่กดดันกำลังซื้ออสังหาริมทรัพย์

อย่างไรก็ตาม บริษัทเตรียมปันผลจากงวดดำเนินงานวันที่ 1 ม.ค.66 ถึงวันที่ 31 ธ.ค.66 เป็นเงินสด 0.38 บาท กำหนดวันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล (XD) วันที่ 29 เม.ย.67 และกำหนดจ่ายปันผล 21 พ.ค.67

Back to top button