ตลท. จับ GLOCON-GTV ขึ้นเครื่องหมาย C เหตุส่วนผู้ถือหุ้นต่ำกว่า 50%

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศขึ้นเครื่องหมาย C หุ้น GLOCON-GTV หลังประกาศงบปี 66 ส่วนผู้ถือหุ้นต่ำกว่า 50% ของทุนชำระแล้ว จะต้องซื้อด้วยบัญชี Cash Balance ตั้งแต่วันที่ขึ้นเครื่องหมายเป็นต้นไป


ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) แจ้งว่าได้ประกาศขึ้นเครื่องหมาย C หลักทรัพย์ บริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ GLOCON และ บริษัท กรีนเทค เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) หรือ GTV อันเนื่องมาจากส่วนของผู้ถือหุ้นน้อยกว่า 50% ของทุนชำระแล้ว สำหรับงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ทั้งนี้ หลักทรัพย์ที่ถูกขึ้นเครื่องหมาย C จะต้องซื้อด้วยบัญชี Cash Balance (วางเงินสดล่วงหน้ากับโบรกเกอร์เต็มจำนวนก่อนซื้อหลักทรัพย์) ตั้งแต่วันที่ขึ้นเครื่องหมายเป็นต้นไป จนกว่าจะแก้เหตุดังกล่าวได้

Back to top button