โบรกคัด 3 หุ้น “ค้าปลีก” รับยอดขายเดือน ก.พ. ฟื้นตัว 3%

โบรกแนะซื้อ CPALL-CPAXT-GLOBAL อานิสงส์ยอดขายสาขาเดิมช่วงเดือน ก.พ.ฟื้นตัวราว 1-3% มาจากเทศกาลตรุษจีนในประเทศไทย และวันหยุดปีใหม่ของเวียดนาม แต่แนะนำถือ CRC-HMPRO หลังได้รับปัจจัยลบจากการจ่ายงบประมาณประจำปีที่ล่าช้า


บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) หรือ KKPS ระบุในบทวิเคราะห์กล่าวถึงกลุ่มค้าปลีกที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ โดยคาดการณ์ว่ายอดขายจากสาขาเดิม (Same-Store Sales หรือ SSS) ของกลุ่มค้าปลีกจะฟื้นตัวจากติดลบเล็กน้อยในเดือนมกราคม 2567 ทั้งนี้ขึ้นมาเห็นการเติบโตอยู่ในระดับราว 1-3% ในเดือนกุมภาพันธ์ 2567 ซึ่งการเติบโตจากเดือนมกราคมนั้นคาดการณ์ว่าจะมาจากเทศกาลตรุษจีนในประเทศไทย และวันหยุดปีใหม่ของเวียดนาม (Tet)

รวมถึงการจับจ่ายใช้สอยในวันทำการที่เพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งวันในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 (4 ปีครั้ง) โดยฝ่ายวิเคราะห์เชื่อว่าผลกระทบจากวันที่ 29 กุมภาพันธ์นั้นจะคิดเป็นยอดขายราว 2% ของยอดขายสาขาเดิมทุกรายในกลุ่มค้าปลีก ซึ่งถ้าหากตัดรายได้จากวันที่ 29 กุมภาพันธ์ คาดการณ์ว่าจะเห็นยอดขายสาขาเดิมของกลุ่มค้าปลีกทรงตัวราว 0%

ทั้งนี้ ฝ่ายวิเคราะห์เชื่อว่าร้านค้าในเมืองท่องเที่ยวจะเห็นการเพิ่มขึ้นของการเติบโตของยอดขายจากสาขาเดิม (SSSG) อย่างแข็งแกร่งหลังจากนี้ไป และเชื่อว่าร้านค้าปลีกทุกร้านจะเห็นการฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า โดยเฉพาะธุรกิจของ CPAXT (Makro / Lotus’s) ที่น่าจะเห็นการขยายตัวของยอดขายสาขาเดิมราว 8-9% ตามด้วย CPALL และ CRC ที่จะเห็นการเติบโตราว 5-8%

ส่วนร้านค้าที่หน่ายของใช้ฟุ่มเฟือยคาดการณ์ว่าจะเห็นการแนวโน้มที่ดีขึ้นเทียบเดือนต่อเดือนเช่นกัน แต่ในระดับที่ช้ากว่าร้านค้าทั่วไป จากลดลง 5% เป็นลดลงราว 2% เนื่องจากไม่ได้ประโยชน์จากช่วงเทศกาลในเดือนกุมภาพันธ์มากเท่ากับกลุ่มร้านค้าปลีก ในขณะที่กลุ่มที่จำหน่ายวัสดุก่อสร้างคาดการณ์ว่าจะยังอ่อนแออยู่จากงบประมาณประจำปีของรัฐบาลที่ล่าช้า

อย่างไรก็ตาม หากมองไปในเดือนพฤษภาคม 2567 คาดการณ์ว่างบประมาณประจำปีจากรัฐบาลจะช่วยเพิ่มการบริโภคในประเทศได้ รวมถึงกลุ่มวัสดุก่อสร้างเช่นกันที่ได้รับประโยชน์เป็นรายแรกๆ ทั้งนี้ ฝ่ายนักวิเคราะห์ให้คำแนะนำ “ซื้อ” อาทิ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) หรือ CPALL ให้ราคาเป้าหมาย 69 บาท, บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) หรือ CPAXT ให้ราคาเป้าหมาย 35.50 บาท และ บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) หรือ GLOBAL ให้ราคาเป้าหมาย 17.06 บาท

ขณะที่หุ้นแนะนำ “ถือ” อย่างบริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ CRC ให้ราคาเป้าหมาย 41.73 บาท และ บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ HMPRO ให้ราคาเป้าหมาย 13.28 บาท

Back to top button