ตลท. จับ APO พ่วง SABUY-W2 ติด “แคชบาลานซ์” เริ่ม 22 เม.ย.นี้

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศ APO พ่วง SABUY-W2 เข้าข่ายมาตรการกำกับซื้อขายระดับ 1 “แคชบาลานซ์” เริ่มวันที่ 22 เม.ย.-10 พ.ค.นี้


ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ประกาศหลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย ระดับ 1 : ห้ามคำนวณวงเงินซื้อขาย และ Cash Balance ได้แก่ บริษัท เอเชียนน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) หรือ APO และ ใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 SABUY-W2 ตั้งแต่วันที่ 22 เม.ย.-10 พ.ค.67

Back to top button