TM เคาะปันผล 0.033 บาท ขึ้น XD 25 เม.ย.นี้

TM อนุมัติจ่ายเงินปันผลงวดผลการดำเนินงานปี 66 ในอัตราหุ้นละ 0.033 บาท จ่อขึ้น XD วันที่ 25 เม.ย.นี้ กำหนดจ่าย 15 พ.ค. 67 พร้อมเดินเกมรุก “The Parents Wellness and Rehabilitation” ลุยขยายฐานบริการศูนย์ฟื้นฟูผู้ป่วยหลอดเลือดสมอง-ศูนย์ดูแลผู้สูงวัยแบบครบวงจร


แพทย์หญิงอภิรมย์ เวชภูติ ประธานกรรมการบริษัท และนางสุนทรี จรรโลงบุตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วย คณะกรรมการ บริษัท เทคโนเมดิคัล จำกัด (มหาชน) หรือ TM ร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลงวดผลการดำเนินงานปี 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.033 บาท โดยกำหนดวันขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่ 25 เมษายนนี้ โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 15 พฤษภาคม 2567

นอกจากนั้นยังประกาศเดินเกมรุก “The Parents Wellness and Rehabilitation” หลังร่วมมือกับพาร์ทเนอร์ บริษัท แสนปิติ จำกัด รองรับการขยายฐานการให้บริการศูนย์ฟื้นฟูผู้ป่วยหลอดเลือดสมอง และศูนย์ดูแลผู้สูงวัยแบบครบวงจรมากยิ่งขึ้น เพื่อรองรับกลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่มคนรักสุขภาพ

Back to top button