SAV จับมือ “แดนไทย” ลุยขยายธุรกิจการบินรอบด้าน

SAV ผนึกกำลัง “แดนไทย” ลุยขยายธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการบินให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น ผลักดันผลงานเติบโตต่อเนื่อง


นายธีระชัย พงศ์พนางาม กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท สามารถ เอวิเอชั่น โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) หรือ SAV เปิดเผยว่า บริษัทได้รับสัมปทานเพื่อดำเนินการจัดตั้งระบบและให้บริการควบคุมการจราจรในประเทศกัมพูชาแต่เพียงผู้เดียว จับมือเป็นพันธมิตรทางธุรกิจอย่างเป็นทางการกับ บริษัท แดนไทย อิควิปเม้นท์ จำกัด ผู้ประกอบธุรกิจจำหน่ายสินค้าและให้บริการเพื่อรองรับการปฏิบัติงานและการให้บริการแก่ผู้โดยสาร ณ ท่าอากาศยาน

โดยมุ่งสร้างโอกาสทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับด้านการบิน ภายใต้ข้อตกลงในการร่วมกันศึกษาระบบ อุปกรณ์ หรือเทคโนโลยีต่างๆ เพื่อนำเสนอให้กับโครงการที่เกี่ยวข้องกับการบินในประเทศไทย ซึ่งปัจจุบันแนวโน้มของภาคอุตสาหกรรมการบินกำลังฟื้นตัว ทั้งจากการเดินทางท่องเที่ยวและการขนส่งทางอากาศ ส่งผลให้อุปกรณ์และระบบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนและพัฒนาเทคโนโลยีให้ทันสมัยอยู่เสมอ

ทั้งนี้ SAV มีความมุ่งมั่นในการสร้างธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน และไม่หยุดนิ่งที่จะมองหาโอกาสในการขยายธุรกิจใหม่ๆ ที่สามารถสร้างผลตอบแทนที่คุ้มค่าต่อการลงทุน และสามารถต่อยอดรายได้ในอนาคต การร่วมมือกับบริษัทแดนไทยครั้งนี้ จึงเป็นอีกก้าวสำคัญในการเสริมความแข็งแกร่งให้แก่ SAV ในการขยายธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการบินให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น

“ด้วยความแข็งแกร่งในธุรกิจบริการการเดินอากาศของ SAV ที่ถือหุ้น 100% ในบริษัท แคมโบเดีย แอร์ ทราฟฟิค เซอร์วิส จํากัด (“CATS”) ซึ่งเป็นบริษัทเดียวที่ประกอบธุรกิจติดตั้งระบบและให้บริการควบคุมการจราจรในกัมพูชา มากว่า 20 ปี และยังมีสัมปทานยาวนานกว่า 40 ปี จึงมีความมั่นคงทางธุรกิจสูง บวกกับ บริษัท แดนไทย อิควิปเม้นท์ จำกัด ที่เห็นโอกาสการเจริญเติบโตของธุรกิจการบิน จึงเป็นผู้ริเริ่มการให้บริการดูแลรักษาระบบลำเลียงสายพานสัมภาระทั่วประเทศ สะพานเทียบเครื่องบิน และระบบตรวจจับสิ่งแปลกปลอม (FOD)

รวมถึงอุปกรณ์พิเศษอื่นๆ ด้วยความเชี่ยวชาญกว่า 34 ปี ทำให้บริษัทมีมาตรฐาน มีความรู้ทางด้านเทคนิค จึงสามารถให้บริการต่อลูกค้าได้ดีเสมอมา ดังนั้นเมื่อผสานเทคโนโลยี ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ของบุคลากรทั้ง 2 บริษัท เราจึงมั่นใจว่าจะสามารถสร้างโอกาสในการนำเสนอสินค้าและบริการด้านธุรกิจการบินที่มีประสิทธิภาพสูงสุดได้” นายธีระชัย กล่าว

Back to top button