SSP ผนึก “บาฟส์-ลัคกี้” ตั้งบ.ร่วมทุน ลุยโรงไฟฟ้าขยะ 8.9 MW จ.สุราษฎร์ธานี

SSP จับมือ “บาฟส์ คลีนฯ-ลัคกี้ คลีนฯ” จัดตั้งบริษัทร่วมทุน “ไบเซล เวสท์ เอ็นเนอร์ยี่” ลุยธุรกิจโรงไฟฟ้าขยะ จ.สุราษฎร์ธานี งบประมาณกว่า 2,200 ล้านบาท ด้วยปริมาณไฟฟ้าเสนอขาย PEA กำลังการผลิต 8.9 เมกะวัตต์ เตรียมพร้อมเปิดดำเนินการภายใน 2 ปี


นายวรุตม์ ธรรมาวรานุคุปต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ SSP กล่าวว่าปัจจุบันมีการลงทุนในโรงไฟฟ้าทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศหลายแหล่ง โดยแหล่งพลังงานทั้งจากพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม ชีวมวล และ Solar Rooftop โดยมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้ารวมทั้งสิ้น 282 eMW ณ ไตรมาส 1 ปี 2567

โดยการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานขยะในครั้งนี้เป็นการเพิ่มการลงทุนโรงไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานชนิดใหม่ ที่จะช่วยเพิ่มความหลากหลาย สร้างรายได้และผลตอบแทนให้กับบริษัท ควบคู่การลดขยะชุมชนพร้อมไปสู่มาตรฐานของโรงไฟฟ้าผ่านการประสานความร่วมมือกับกลุ่มพันธมิตรเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับชุมชน ซึ่งเป็นไปตามกลยุทธ์การเติบโตของบริษัท ในการสร้างความหลากหลายทางพลังงานทดแทนพร้อมกันกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัทตั้งเป้าหมายเพิ่มสินทรัพย์ของบริษัทเติบโตเป็น 2 เท่า ภายในปี 2571

ม.ล.ณัฐสิทธิ์ ดิศกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บาฟส์ คลีน เอนเนอร์ยี่ คอร์เปอเรชั่น จำกัด กล่าวว่า ตลอดระยะเวลากว่า 40 ปีในการดำเนินกิจการ BAFS และบริษัทในเครือ (BAFS Group) ให้ความสำคัญกับคุณภาพและมาตรฐานความปลอดภัยระดับสากล นอกจากนี้ อีกหนึ่งจุดมุ่งหมายที่บาฟส์ให้ความสำคัญคือการขับเคลื่อนสังคมที่ยั่งยืนผ่านการผลักดันการใช้พลังงานทดแทน โดยบริษัทจะประเมินถึงผลได้ผลเสียด้านสิ่งแวดล้อมก่อนการตัดสินใจลงทุน บาฟส์ คลีน เอนเนอร์ยี่ จึงมุ่งมั่นเดินหน้าพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานสะอาด ควบคู่ไปกับการร่วมมือกับพันธมิตรธุรกิจ

ทั้งนี้ โครงการแปรรูปขยะเพื่อผลิตพลังงานของเทศบาลตำบลบ้านส้อง เป็นการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากขยะชุมชน ซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมโดยเป็นการกำจัดขยะอย่างมีประสิทธิภาพ และยังช่วยลดการใช้เชื้อเพลิงจากฟอสซิลอีกด้วย

ดร.ศรจักร  สุวรรณปาล กรรมการบริหาร บริษัท ลัคกี้ คลีน เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด กล่าวว่า ความร่วมมือในครั้งนี้ บริษัทได้นำประสบการณ์และความชำนาญในการประกอบกิจการบริหารขยะมูลฝอย แปรรูปขยะชุมชุนให้พลังงานในรูปแบบพลังงานไฟฟ้าด้วยเทคโนโลยีทันสมัย ที่คำนึงถึงการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม มีระบบบำบัดมลพิษ ซึ่งจะช่วยลดปริมาณขยะให้น้อยลง โดยนำขยะนั้นกลับมาใช้เป็นทรัพยากรในการผลิตพลังงาน ซึ่งสอดคล้องตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน ช่วยส่งมอบพลังงานสะอาดให้กับชุมชนและสังคม นำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิต เพื่อการขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจที่มีความยั่งยืนต่อไป

Back to top button