HSI JUL24 หาจังหวะซื้อ Call เก็งกำไรรีบาวด์ หากราคาไม่ทำ New Low

ความผันผวนเป็นสิ่งที่ต้องระมัดระวัง และควรเตรียมพร้อมสำหรับการบริหารจัดการความเสี่ยง สัญญาณการกลับตัวขึ้นที่โซนแนวรับ


วิเคราะห์ตลาดฮั่งเส็งวันนี้ โดย  บริษัทหลักทรัพย์  พาย จำกัด (มหาชน)

Hang Seng (Futures – JUL 24) 10 ก.ค. 2567

กลยุทธ์การลงทุน

Hang Seng (Futures – JUL 24) หาจังหวะซื้อ Call เก็งกำไร

กรอบการเทรด 16,035 – 19,775 จุด                                

แนวต้าน 17,765 / 18,115 จุด แนวรับ 17,405 / 17,260 จุด

Trailing Start 17,764.00 จุด

มุมมองด้านเทคนิค:

Hang Seng (Futures – JUL 24) ความผันผวนเป็นสิ่งที่ต้องระมัดระวัง และควรเตรียมพร้อมสำหรับการบริหารจัดการความเสี่ยง สัญญาณการกลับตัวขึ้นที่โซนแนวรับ หากราคาไม่ทำ New Low อีก คงให้โอกาสเก็งกำไรรีบาวด์ขึ้น

นักลงทุนที่มีมุมมองขึ้น :  ซื้อ Call เก็งกำไร โดยใช้บริเวณแนวรับ เป็นจุดบริหารจัดการความเสี่ยง

ทางเลือกอื่น ๆ ในการประกอบการตัดสินใจ

  • หากราคาทำ New High ซื้อ Call เก็งกำไร โดยใช้บริเวณแนวรับ เป็นจุดบริหารจัดการความเสี่ยง

นักลงทุนที่มีมุมมองลง :  รอสัญญาณการกลับตัวลง ซื้อ Put เก็งกำไร โดยใช้บริเวณแนวต้าน หรือ Trailing Start เป็นจุดบริหารจัดการความเสี่ยง

ทางเลือกอื่น ๆ ในการประกอบการตัดสินใจ

  • หากราคาทำ New Low ซื้อ Put เก็งกำไร โดยใช้บริเวณแนวต้าน หรือ Trailing Start เป็นจุดบริหารจัดการความเสี่ยง

คลิกที่ชื่อ DW เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมและตารางราคาวันนี้

Call DW (Bullish view) Bid (THB) Eff. gearing(x)
Sensitivity (
จุดดัชนี)
HSI28C2407F 0.23 22.50 33.17
HSI28C2409D 0.56 12.80 24.28
HSI28C2411A 0.16 12.20 87.11
Put DW (Bearish view) Bid (THB) Eff. gearing(x) Sensitivity (จุดดัชนี)
HSI28P2407D 0.49 18.90 18.69
HSI28P2408D 0.61 12.60 22.58
HSI28P2411A 0.37 9.10 51.60
ข้อมูล ณ วันที่ 09/07/24

Effective gearing: ใช้บ่งชี้โอกาสในการรับผลตอบแทนจากการลงทุนใน DW ตัวอย่างเช่น Effective Gearing เท่ากับ 5 เท่า หมายความว่า ถ้าราคาหุ้นอ้างอิงเปลี่ยนแปลงไป 1% ราคา DW จะเปลี่ยนแปลงไปประมาณ 5%

Sensitivity: แสดงให้เห็นว่าหุ้นอ้างอิงหรือดัชนีอ้างอิงเปลี่ยนแปลงไปเท่าไหร่ที่จะทำให้ DW เปลี่ยนแปลงไป 1 ช่วงราคา เช่น 1 ช่วงราคาของ DW ที่มีราคาต่ำกว่า 2 บาท เท่ากับ 0.01 บาท

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02 694 7777 หรือ www.thaidw.com

*หมายเหตุ: บทความหรือบทวิเคราะห์บนหลักทรัพย์อ้างอิงหรือดัชนีหลักทรัพย์อ้างอิงด้านบนนี้มาจาก บริษัท หลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นอิสระ โดยบล.แมคควอรี (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัท”) และบริษัทในเครือมิได้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่อย่างใด และความเห็นข้างต้นอาจขัดกับคำแนะนำหรือบทวิเคราะห์ของทางบริษัทและบริษัทในเครือได้ ข้อมูลนี้มิใช่เพื่อประกอบการเสนอขาย ชักชวน หรือแนะนำให้ลงทุนแต่อย่างใด ในกรณีที่มีการอ้างอิงถึงข้อมูลผลงานในอดีต หรือเป้าหมายราคา มิได้เป็นสิ่งยืนยันผลตอบแทนในอนาคต การลงทุนในใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (DW) มีความเสี่ยง ผู้ลงทุนจึงควรได้รับคำปรึกษาจากที่ปรึกษาการลงทุนถึงความเหมาะสมในการลงทุน และศึกษาข้อมูลรายละเอียดของการออกและเสนอขาย DW จากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขาย DW และร่างหนังสือชี้ชวนที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนก่อนการลงทุน

ทั้งนี้ในการคำนวนการเปลี่ยนแปลง (%) ของราคา DW คำนวนจากราคาเสนอซื้อสุดท้ายในช่วงเวลาโดยประมาณ 30 วินาที ก่อน Call Market (16.30น.) ทั้งนี้บริษัทมิได้ให้บริการรับฝากเงินและ/หรือดำเนินธุรกิจการธนาคารในประเทศไทยแต่อย่างใด และความรับผิดชอบต่างๆ ของบริษัทฯ มิได้แสดงถึงการบริการรับฝากเงิน/กู้เงิน ที่สัมพันธ์กับ Macquarie Bank Limited (เลขทะเบียนบริษัท ABN 46 008 583 542) และ Macquarie Bank Limited มิได้ให้การรับประกันหรือรับรองความรับผิดชอบของบริษัทฯ แต่อย่างใด

DW นี้มิได้เสนอขายให้กับบุคคลอเมริกัน (U.S. Person)

Back to top button