เปิดงบฯ หุ้นรพ.ชู LPH-RJH โตแกร่ง ลุ้นไตรมาส 4 โตต่อ รับรายได้ตรวจโควิด!

เปิดงบฯ หุ้นรพ.ชู LPH-RJH โตแกร่ง ลุ้นไตรมาส 4 โตต่อ รับรายได้ตรวจโควิด!


“ข่าวหุ้นธุรกิจออนไลน์” ได้ทำการสำรวจและรวบรวมราคาหุ้นของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในกลุ่มการแพทย์ และโรงพยาบาลที่ประกาศผลการดำเนินงานประจำไตรมาส 3/2563 สิ้นสุด 30 ก.ย.2563 ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้ พบว่าผลการดำเนินงานไตรมาสดังกล่าวส่วนใหญ่มีการเติบโต และพลิกเป็นกำไร เนื่องจากได้รับประโยชน์จากรายได้การตรวจเชื้อไวรัสโควิด-19 ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดอย่างหนัก ส่งผลให้กำไรสุทธิปรับตัวดีขึ้น

นอกจากนี้ พบว่าราคาหุ้นในกลุ่มดังกล่าวมีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้น โดยมองว่าช่วงไตรมาส 4 เป็นช่วงไฮซีซั่น เนื่องจากเป็นฤดูหนาว และฤดูฝนที่ยาวนานกว่าปกติ จะส่งผลให้มีจำนวนผู้ใช้บริการสูงขึ้น

โดย “ผู้สื่อข่าว” ได้ทำการคัดเลือกหุ้นที่มีสภาพคล่อง และผลการดำเนินงานดีออกมา ประกอบด้วย BCH,BDMS,CHG, RJH, RPH ,LPH ,EKH ทั้งนี้จะเห็นว่า LPH และ RJH เป็นหุ้นที่กำไรสุทธิปรับตัวขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) หรือ BDMS รายงานผลการดำเนินงานงวดไตรมาส 3/63 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. มีกำไรสุทธิ 1.8 พันล้านบาท ลดลง 37.70% จากช่วงเดียวกันเมื่อปีก่อนมีกำไรสุทธิ 2.89 พันล้านบาท

โดยผลการดำเนินงานในไตรมาสดังกล่าว มีกำไรลดลง เนื่องจากมีรายได้จากการดำเนินงานรวม จำนวน 16,976 ล้านบาท ลดลง 22% จากไตรมาส 3/62 มีสาเหตุจากการลดลงของรายได้ค่ารักษาพยาบาล 23% จากการลดลงของรายได้จากผู้ป่วยชาวต่างชาติเป็นหลัก ซึ่งได้รับผลกระทบจากมาตรการจำกัดการเดินทางเข้าประเทศ จากการระบาดของโควิด-19

บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) หรือ BH รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 3/63 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย.63 มีกำไรสุทธิ 221.53 ล้านบาท ปรับตัวลดลง 79.01% จากช่วงเดียวกันเมื่อปีก่อนมีกำไรสุทธิ 1.06 พันล้านบาท

โดยผลการดำเนินงานลดลงเนื่องจากรายได้รวมไตรมาส 3/63 อยู่ที่ 2,948.23 ล้านบาท ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนอยู่ที่  4,801.34 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่มาจากรายได้จากกิจการโรงพยาบาล และรายได้ค่าเช่า

บริษัท โรงพยาบาล ลาดพร้าว จำกัด (มหาชน)  หรือ LPH รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 3/63 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย.63 มีกำไรสุทธิ 51.27 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้น 98.56% จากช่วงเดียวกันเมื่อปีก่อนมีกำไรสุทธิ 25.82 ล้านบาท

โดยผลการดำเนินงานเพิ่มขึ้นเนื่องจากรายได้จากการรักษาพยาบาลไตรมาส 3/2563 อยู่ที่ 412.34 ล้านบาท  จากงวดเดียวกันของปีก่อนอยู่ที่ 336.86 ล้านบาท ส่วนไตรมาส 3/2563 รายได้จากการบริการอยู่ที่ 68.95 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนอยู่ที่ 54.52 ล้านบาท

บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน)  หรือ RJH รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 3/63 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย.63 มีกำไรสุทธิ 120.40 ล้านบาท ปรับตัวขึ้น 34.61% จากช่วงเดียวกันเมื่อปีก่อนมีกำไรสุทธิ 89.44 ล้านบาท

โดยผลการดำเนินงานเพิ่มขึ้นเนื่องจากรายได้จากกิจการโรงพยาบาลไตรมาส 3/2563 อยู่ที่ 513.64 ล้านบาท จากช่วงเดียวกันของปีก่อนอยู่ที่ 460.50 ล้านบาท

บริษัท เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน) หรือ EKH รายงานผลการดำเนินงานประจำไตรมาส 3/63 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย.63 มีกำไรสุทธิ 15.89 ล้านบาท ปรับตัวลดลง 66.85% จากช่วงเดียวกันเมื่อปีก่อนมีกำไรสุทธิ 47.95 ล้านบาท

ทั้งนี้ผลการดำเนินงานในไตรมาสดังกล่าวมีกำไรลดลง เนื่องจากบริษัทมีรายได้จากกิจการโรงพยาบาล 153.12 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 38.47 เทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนซึ่งมี 248.87 ล้านบาท โดยปัจจัยหลักเป็นผลมาจากการลดลงของผู้รับบริการทั้งผู้ป่วยใน ผู้ป่วยนอก และชาวต่างประเทศ จากศูนย์ผู้มีบุตรยาก

*ทั้งนี้ข้อมูลที่มีการนำเสนอข้างต้น เป็นเพียงข้อแนะนำจากข้อมูลพื้นฐานเพื่อประกอบการตัดสินใจของนักลงทุนเท่านั้น และมิได้เป็นการชี้นำ หรือเสนอแนะให้ซื้อหรือขายหลักทรัพย์ใดๆการตัดสินใจซื้อหรือขายหลักทรัพย์ใดๆ ของผู้อ่าน ไม่ว่าจะเกิดจากการอ่านบทความในเอกสารนี้หรือไม่ก็ตาม ล้วนเป็นผลจากการใช้วิจารณญาณของผู้อ่าน

 

Back to top button