“กนิช บุณยัษฐิติ” ลาออกบอร์ด TK มีผล 1 มี.ค.64

"กนิช บุณยัษฐิติ" ลาออกบอร์ด TK มีผล 1 มี.ค.64


บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) หรือ TK ระบุว่า นายกนิช บุณยัษฐิติ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ได้แจ้งลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ โดยการลาออกให้มีผลตั้งแต่ วันที่ 1 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป

Back to top button