บอร์ด SIMAT ขายหุ้นออกเกือบ 4% เหลือถือไม่ถึง 2%


สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) รายงานการจำหน่ายหุ้นของ บริษัท ไซแมท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ SIMAT โดย นายธนายุส โฆสิตสกุล ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2564 จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่าย คิดเป็น 3.9143% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ และจำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่าย คิดเป็น 1.2069% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ทั้งนี้ นายธนายุส โฆสิตสกุล ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการ SIMAT

 

Back to top button