“บุญเลิศ เอียวพรชัย” ลาออกรองซีอีโอ OTO มีผลพรุ่งนี้


บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จํากด (มหาชน) หรือ OTO ขอแจ้งให้ทราบว่า นายบุญเลิศ เอียวพรชัย แจ้งความประสงค์ลาออกจากตําแหน่ง รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารโดยมีผลตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป

Back to top button