“ประพล มิลินทจินดา” ลาออกเก้าอี้ซีอีโอ AEC มีผลทันที


บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน) หรือ AEC ระบุว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 24 มี.ค.2564 รับทราบการลาออกของ นายประพล มิลินทจินดา กรรมการ (มีอำนาจจัดการ) และประธานกรรมการบริหาร ซึ่งการลาออกมีผลตั้งแต่วันที่ 22 มี.ค.2564 และอนุมัติการแต่งตั้งนางสาวปทิตตา มิลินทจินดา เป็นกรรมการ (ไม่มีอำนาจจัดการ) แทน นายประพล มิลินทจินดา ทั้งนี้ให้มีผลเมื่อสำนักงาน ก.ล.ต. ได้ให้ความเห็นชอบแล้วเป็นต้นไป

Back to top button