VGI ดึง AEONTS-HUMAN ตั้งบ.ร่วมทุน ลุยสินเชื่อดิจิทัลผ่าน “Rabbit Cash”


บริษัท บีเอสเอส โฮลดิ้งส์ จำกัด (BSSH) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน) หรือ VGI ถือหุ้นอยู่ในสัดส่วน 90% ได้ลงนามในสัญญาร่วมทุน (Joint Venture Agreement) กับบริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) หรือ AEONTS และบริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด (มหาชน) หรือ HUMAN (สัญญาร่วมทุนฯ) เพื่อจัดตั้งบริษัทร่วมทุน ภายใต้ชื่อ บริษัท แรบบิท แคช จำกัด

โดย BSSH ถือหุ้นในสัดส่วน 77%, AEONTS 18% และ HUMAN 5% ตามลำดับ เพื่อให้บริการสินเชื่อผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) ภายใต้แบรนด์ “Rabbit Cash” ทั้งนี้บริษัท แรบบิท แคช จำกัด จะมีทุนจดทะเบียน 800,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 8,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท

ทั้งนี้ นายเนลสัน เหลียง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ VGI กล่าวว่า Rabbit Group บริษัทในเครือ VGI ได้ประกาศจับมือกับ AEONTS และ HUMAN จัดตั้ง “บริษัท แรบบิท แคช จำกัด” (Rabbit Cash) รุกตลาด Digital Lending เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัย

“ในยุค digital disruption ที่เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาเปลี่ยนแปลงการดำเนินชีวิตประจำวันของคนทั่วไปรวมถึงการทำธุรกิจของภาคเอกชน ความต้องการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของคนก็ต้องการความสะดวกรวดเร็วและง่ายเช่นเดียวกัน Rabbit Cash จึงมีเป้าหมายในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงิน การให้บริการสินเชื่อผ่านให้ช่องทางดิจิทัล โดยใช้ alternative data ไม่ว่าจะเป็นไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตประจำวัน หรือการใช้จ่าย มาพิจารณาความเสี่ยงและเป็นตัวกำหนดวงเงินสินเชื่อและอัตราดดอกเบี้ยที่เหมาะสมให้แก่ผู้กู้ เพื่อให้ลูกค้าทุกคนมีโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายและปลอดภัย” นายเนลสัน กล่าว

สำหรับในช่วงแรกนั้น “Rabbit Cash” มี 2 กลุ่มเป้าหมายหลัก คือ 1). กลุ่มเจ้าของกิจการขนาดเล็ก กลุ่มคนขายของ online กลุ่มคนที่มีอาชีพอิสระ หรือผู้ที่ไม่มีหลักฐานแสดงเงินเดือนหรือที่มาของรายได้ชัดเจน ซึ่งกลุ่มคนเหล่านี้ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายนัก 2). กลุ่มพนักงานประจำที่ขาดสภาพคล่องและต้องการใช้เงินแบบเร่งด่วน เช่น ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจอันเนื่องมาจากโควิด-19 โดยในช่วงแรกจะเน้นการให้กู้ยืมกับพนักงานในกลุ่มบริษัท ฮิวแมนนิก้า ดูแล โดยผลิตภัณฑ์นำร่องจะเป็นโปรแกรมเงินกู้สวัสดิการอัตราดอกเบี้ยต่ำ

โดยความร่วมมือครั้งนี้ เป็นการผสานศักยภาพความแข็งแกร่งด้านเทคโนโลยีและความเชี่ยวชาญของ Rabbit Group ความเชี่ยวชาญและเป็นผู้นำตลาดด้านการให้บริการสินเชื่อรายย่อยของ AEONTS และความเป็นผู้นำด้านระบบการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลและบริการรับทำเงินเดือนอย่างครบวงจร HUMAN

นอกจากนี้ Rabbit Cash ยังมี Angel Fund ที่สนับสนุนด้านเงินทุนหรือการให้กู้ยืมโดยมีอัตราดอกเบี้ยพิเศษให้กับผู้ประกอบการ หรือเจ้าของกิจการรายย่อย ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาระบบเศรษฐกิจของไทยให้เติบโตแบบยั่งยืน คาดว่าการให้บริการ Digital Lending ของ “Rabbit Cash” นี้ จะสามารถให้บริการได้ภายในครึ่งหลังของปี 2564

Back to top button