SHR ขายโรงแรมสหราชอาณาจักร “Mercure Newbury Elcot Park” รับเงิน 182 ลบ.

SHR ขายโรงแรมสหราชอาณาจักร “Mercure Newbury Elcot Park” รับเงิน 182 ลบ. นำพัฒนาปรับปรุงโรงแรมชั้นนำในเครือ เพิ่มศักยภาพการแข่งขัน


บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน) หรือ SHR ระบุว่า บริษัทฯ ได้บรรลุข้อตกลงการขายโรงแรม Mercure Newbury Elcot Park ในสหราชอาณาจักร ซึ่งเป็นโรงแรมขนาด 73 ห้อง คิดเป็นมูลค่ารวม 4.25 ล้านปอนด์ (หรือเทียบเท่า 182 ล้านบาท) นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังพิจารณาที่จะขายโรงแรมในสหราชอาณาจักรซึ่งไม่ใช่สินทรัพย์หลักของบริษัทฯ เพิ่มเติมอีกสูงสุดไม่เกิน 5 แห่ง โดยเงินที่ได้จากการขายสินทรัพย์ดังกล่าว จะนำไปลงทุนพัฒนาปรับปรุงโรงแรมชั้นนำของบริษัทฯ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน และต่อยอดประสิทธิภาพในการทำกำไรของพอร์ตโฟลิโอ

นายเดิร์ก อังเดร ลีน่า คุยเบอร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร SHR เปิดเผยว่า แผนการขายโรงแรมดังกล่าวถือเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ในการเพิ่มประสิทธิภาพพอร์ตการลงทุนของบริษัทฯ ซึ่งประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ ดังนี้

โดยประการแรก การปรับปรุงสินทรัพย์ โดยพิจารณาลงทุนในการปรับปรุงพัฒนาทรัพย์สินหลักของบริษัทฯ ซึ่งเป็นโรงแรมที่สามารถสร้างผลการดำเนินงานที่ดีได้อย่างต่อเนื่อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่ม EBITDA และศักยภาพในการทำกำไร รวมถึงเพิ่มความได้เปรียบในการแข่งขันของโรงแรมเหล่านั้น

ส่วนประการที่ 2 การจำหน่ายสินทรัพย์ บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายที่จะจำหน่ายทรัพย์สินบางส่วนที่มีความสามารถในการทำกำไรจำกัด แต่สามารถขายได้ในราคาที่เหมาะสมของภาวะตลาดในปัจจุบัน โดยบริษัทฯ พิจารณาขายโรงแรม 4 – 6 แห่งที่อยู่ภายใต้เงื่อนไขดังกล่าว ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการเจรจากับผู้ซื้อที่มีศักยภาพ และคาดว่าธุรกรรมทั้งหมดจะแล้วเสร็จในปี 2564 – 2565

สำหรับประการสุดท้าย การเพิ่มประสิทธิภาพสินทรัพย์ โดยจะมุ่งเน้นโรงแรมที่เหลือซึ่งมีสัดส่วน 60% ของจำนวนโรงแรมทั้งหมดในพอร์ตการลงทุนนี้ ซึ่งบริษัทฯ จะแสวงหาโอกาสและศึกษาช่องทางอื่นๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของสินทรัพย์กลุ่มนี้ และยกระดับให้กลายมาเป็นสินทรัพย์หลักของบริษัทฯ ยกตัวอย่างเช่น การแปลงทรัพย์สินที่เป็นสิทธิการเช่า (leasehold) มาเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ (freehold) เป็นต้น

ในเชิงกลยุทธ์เราเชื่อว่าจำนวนโรงแรมที่เหมาะสมที่สุดของพอร์ตโฟลิโอนี้ควรอยู่ที่ประมาณ 20 – 21 โรงแรม โดยเป้าหมายในระยะกลางถึงยาว บริษัทฯ คาดว่าพอร์ตโฟลิโอนี้จะสามารถสร้าง EBITDA ได้ไม่ต่ำกว่าระดับสูงสุดที่เคยทำได้ในอดีตที่ 18 ล้านปอนด์ หรือเทียบเท่า 720 ล้านบาท และนี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของทิศทางเชิงกลยุทธ์ของบริษัทฯ ที่จะช่วยเพิ่มผลตอบแทนจากการลงทุน และสร้างมูลค่าให้กับบริษัทฯ และนักลงทุนนาย เดิร์ก กล่าว

ในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท ทุ่มงบกว่า 560 ล้านบาท เพื่อซื้อหุ้นเพิ่มอีก 50% ในกิจการโรงแรม 26 แห่งจาก 29 แห่งในสหราชอาณาจักร ทำให้มีสัดส่วนการถือหุ้นทั้งหมด 100% ซึ่งการลงทุนครั้งนี้ ถือเป็นความมุ่งมั่นที่สำคัญต่อการขยายการลงทุนในสหราชอาณาจักร เพื่อรองรับโอกาสในการฟื้นตัวอย่างมีนัยสำคัญของภาคการท่องเที่ยวและบริการ ภายหลังความสำเร็จในการกระจายวัคซีนในประเทศ ซึ่งจะผลักดันความต้องการเดินทางท่องเที่ยวทั้งภายในประเทศในปี 2564 และตามด้วยการฟื้นตัวของการเดินทางระหว่างภูมิภาคจากปี 2565

Back to top button