PROS โชว์แบ็กล็อก 2 พันลบ. ปักหมุดเทรด mai 27 เม.ย.นี้

PROS โชว์แบ็กล็อก 2 พันลบ. ปักหมุดเทรด mai 27 เม.ย.นี้


นางสาวพัชพร สรรคบุรานุรักษ์ กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายวาณิชธนกิจ บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) ของบริษัท พรอสเพอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ PROS เปิดเผยว่า ในช่วงเปิดจองซื้อหุ้นไอพีโอของ PROS ระหว่างวันที่ 19 – 21 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา มีนักลงทุนให้ความสนใจเข้ามาจองซื้อเต็มจำนวน และมีความต้องการเข้ามาอย่างต่อเนื่อง

สะท้อนความเชื่อมั่นที่มีต่อปัจจัยการเติบโตที่แข็งแกร่งของ PROS ที่จะเติบโตโดดเด่นต่อเนื่องจากงานในมือจำนวนมาก และโอกาสในการขยายธุรกิจเพิ่มเติมในอนาคต และมั่นใจว่า PROS จะได้รับการตอบรับอบอุ่น จากนักลงทุนในวันเข้าซื้อขายเป็นวันแรกในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) วันที่ 27 เมษายน 2564 นี้

ทั้งนี้ PROS เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน 140 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) หุ้นละ 0.50 บาท กำหนดราคา IPO หุ้นละ 2 บาท โดยมีผู้ร่วมจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย 2 แห่ง ประกอบด้วย บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) และ บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนิตี้ จำกัด

นายสัมฤทธิ์ชัย ตั้งหะรัฐ กรรมการผู้จัดการ บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป แอ๊ดไวเซอรี่ จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน กล่าวเสริมว่า PROS จะเป็นอีกหุ้นเด่นที่ได้รับการจับตามอง ด้วยโครงสร้างของกลุ่มธุรกิจที่แข็งแกร่งทั้งด้านการเงินและผู้ถือหุ้น ผู้บริหารมีความเชี่ยวชาญในด้านงานรับเหมาติดตั้งงานระบบวิศวกรรมประกอบอาคารรายใหญ่ของประเทศ มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการทำงานมาอย่างยาวนาน สามารถรับงานได้หลากหลาย เช่น ห้างสรรพสินค้า งานคอนโดมิเนียม โรงงานและคลังสินค้า อาคารสำนักงาน Data Center โรงพยาบาล รวมถึงห้องปฏิบัติการเพื่อการวิจัยและทดลอง

นอกจากนี้ บริษัทยังถือหุ้น 71.8% ในบริษัท พรอสเพอร์ ไทธรรม์ จำกัด ซึ่งให้บริการงานโครงสร้างและสถาปัตยกรรมครบวงจร ซึ่งมีฐานลูกค้าหลักอยู่ในโครงการพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ซึ่งมองเห็นโอกาสในการขยายธุรกิจของ PROS ในอนาคต

ด้านนายพงศ์เทพ รัตนแสงสรวง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พรอสเพอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ PROS เปิดเผยว่า จำนวนเงินที่ได้จากการเสนอขายหลักทรัพย์ก่อนหักค่าใช้จ่าย ในครั้งนี้ ประมาณ 280 ล้านบาท จะนำไปใช้ลงทุนในเครื่องจักร และอุปกรณ์ที่ใช้ในงานก่อสร้างเพิ่มเติม ภายในปี 2564 – 2565 โดยคาดว่าจะใช้เงินลงทุน 30 ล้านบาท ซึ่งการลงทุนดังกล่าวจะช่วยเพิ่มศักยภาพของบริษัทในการเข้ารับงานโครงการจากหน่วยงานราชการและเอกชนมากขึ้น  นอกจากนี้เงินส่วนที่เหลือประมาณ 250 ล้านบาท บริษัทฯ มีแผนที่จะใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อขยายความสามารถในการเข้าประมูลงาน ภายในปี 2564 – 2565 โดยบริษัทคาดว่าภายหลังเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนแล้วเสร็จ จะช่วยขยายความสามารถในการรับงานของบริษัทให้เพิ่มขึ้นได้
ปัจจุบันบริษัทมีโครงการที่อยู่ระหว่างประมูลงาน กระจายอยู่ในหลากหลายอุตสาหกรรม อาทิเช่น อาคารสำนักงาน โรงพยาบาล อสังหาริมทรัพย์ ห้างสรรพสินค้า และ Data Center รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 17 โครงการ คิดเป็นมูลค่าโครงการรวมประมาณ 2,694 ล้านบาท

โดยในโครงการที่บริษัทเข้าร่วมประมูลดังกล่าวข้างต้น บริษัทเป็นผู้ชนะการประมูลหรือได้รับหนังสือแสดงเจตจำนงการว่าจ้างแล้วจำนวน 7 โครงการ คิดเป็นมูลค่าโครงการรวมประมาณ 1,229.48 ล้านบาท

ปัจจุบัน PROS มีกลุ่มครอบครัวรัตนแสงสรวง เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ 47% และหลัง IPO สัดส่วนการถือหุ้นจะลดเหลือ 34.8% ในฐานะผู้ถือหุ้นใหญ่ยินดีติด Silent Period โดยจำนวนหุ้นที่ติด Silent Period สะท้อนความมั่นใจของกลุ่มผู้ถือหุ้นในการลงทุนใน PROS ที่มีศักยภาพการเติบโตสูง

Back to top button