CKP ป้องกัน “โควิด” เข้มงวด! ยันรฟฟ.ไทย-ลาวผลิตไฟฟ้าต่อเนื่อง

CKP ใช้มาตรการป้องกัน "โควิด-19" อย่างเข้มงวด! ยันโรงไฟฟ้าทั้งในไทย-ลาวผลิตไฟฟ้าต่อเนื่อง


นายธนวัฒน์ ตรีวิศวเวทย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ CKP กล่าวว่า โรงไฟฟ้าทุกแห่งภายใต้การบริหารของ CKP สามารถเดินเครื่องผลิตไฟฟ้าเพื่อส่งไฟให้ทั้งในประเทศไทย และ สปป.ลาว ได้ต่อเนื่องอย่างแน่นอน และบริษัทจะดูแลด้านสาธารณสุขภายในพื้นที่โรงไฟฟ้า รวมถึงพนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่ตามประกาศและคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด เพื่อทุกคนจะได้ทำหน้าที่ผลิตไฟฟ้าให้แก่ประชาชนทั้งสองประเทศได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

ทั้งนี้ จากสถานการณ์การณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 บริษัทได้ประกาศมาตรป้องกันโรคทั้งสุขอนามัยและชีวอนามัย ครอบคลุมกิจการโรงงานไฟฟ้าในประเทศไทย คือโรงไฟฟ้าบางปะอิน โคเจนเนอเรชั่นที่ 1 (BIC-1) และ 2 (BIC-2) โรงไฟฟ้าบางเขนชัยโซลาร์ และโรงไฟฟ้าในสปป.ลาว ประกอบด้วย โรงไฟฟ้าพลังน้ำ ไซยะบุรี และโรงไฟฟ้าพลังน้ำ น้ำงึม 2  เพื่อสร้างความมั่นใจ ด้านความปลอดภัยให้กับพนักงานทุกคน

พร้อมทั้งยืนยันยังคงผลิตไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) และรัฐวิสาหกิจลาว (EDL) รวมถึงผู้ใช้ไฟฟ้าอุตสาหกรรมรายย่อยเต็มกำลังการผลิต โดยไม่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว

สำหรับมาตรการป้องกันโรคระบาดของบริษัท ประกอบด้วย 3 มาตรการหลัก คือ 1) การห้ามเข้า-ออกโรงไฟฟ้า การจัดให้มีที่พักและอาหารให้พนักงานและผู้รับเหมาภายในพื้นที่โรงไฟฟ้า 2) การจัดทีมและเตรียมทีมปฏิบัติงานสำรองไว้ทั้งการเดินเครื่องผลิตไฟฟ้าและส่วนของงานบำรุงรักษาขึ้น โดยมีเจ้าหน้าที่ของ กฟผ.และรัฐวิสาหกิจลาว (EDL) ร่วมด้วย เพื่อลดความเสี่ยงจากการติดต่อ ทั้งในประเทศไทย และในสปป.ลาว 3) สนับสนุนสวัสดิการทั้งในการรักษาพยาบาล และการฉีดวัคซีนให้กับพนักงาน

 

 

Back to top button