BA ประกาศงดบิน 3 เส้นทาง เชียงใหม่-ลำปาง-ภูเก็ต ยาวถึง 14 พ.ค.

"สายการบินบางกอกแอร์เวย์" ประกาศงดให้บริการ 3 เส้นทาง กรุงเทพฯ-เชียงใหม่-ลำปาง-ภูเก็ต ยาวถึง 14 พ.ค. หลังโควิดระบาดหนัก


บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BA ผู้ให้บริการสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส แจ้งว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่มีแนวโน้มแพร่ระบาดขยายวงกว้างมากขึ้น สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส จึงมีความจำเป็นต้องแจ้งหยุดให้บริการเที่ยวบินเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 4-14 พฤษภาคม 2564 ในเส้นทางดังต่อไปนี้

– เส้นทาง กรุงเทพฯ – เชียงใหม่ (ไป-กลับ)

– เส้นทาง กรุงเทพฯ – ลำปาง (ไป-กลับ)

– เส้นทาง กรุงเทพฯ  ภูเก็ต (ไป-กลับ)

โดยจะปิดให้บริการสำนักงานออกบัตรโดยสาร 4 แห่ง เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 1-14 พฤษภาคม 2564 ดังนี้

– สำนักงานออกบัตรโดยสารสำนักงานใหญ่ (ถนนวิภาวดีรังสิต)

– สำนักงานออกบัตรโดยสารเชียงใหม่

– สำนักงานออกบัตรโดยสารภูเก็ต

– สำนักงานออกบัตรโดยสารเฉวง (เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี)

ทั้งนี้ ผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบจากการหยุดให้บริการเที่ยวบินดังกล่าว สามารถติดต่อสายการบินฯ เพื่อเปลี่ยนแปลงการเดินทาง โดยไม่มีค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงบัตรโดยสาร เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

Back to top button