SELIC  แจ้ง “คมสัน ขจรชีพพันธุ์งาม” ลาออก CFO มีผล 17 พ.ค.นี้


บริษัท ซีลิค คอร์พ จำกัด (มหาชน) หรือ SELIC แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ว่า นายคมสัน ขจรชีพพันธุ์งาม ลาออกจากตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน โดยจะสิ้นสุดการดำรงตำแหน่งในวันที่ 17 พ.ค. 2564

Back to top button