ด่วน! ผู้ว่าฯชลบุรี สั่งล็อกดาวน์เกาะสีชัง งดเข้า-ออก คุมเข้มโควิด ตั้งแต่วันนี้

ด่วน! ผู้ว่าฯชลบุรี สั่งล็อกดาวน์เกาะสีชัง งดเข้า-ออก คุมเข้มโควิด ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย


นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี ได้ออกคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยให้ประชาชนงดเดินทางไป-มา ท่องเที่ยวในเขตพื้นที่ อ.เกาะสีชัง จ.ชลบุรี

โดยมีเนื้อหาสำคัญระบุว่า ปัจจุบันได้รับรายงานข้อมูลสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่ จ.ชลบุรี โดยเฉพาะพื้นที่ติดต่อกับ อ.เกาะสีชัง ยังมีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น เพื่อให้การควบคุมการแพร่ระบาดของโรคในพื้นที่ อ.เกาะสีชัง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงมีคำสั่งให้งดการเดินทางไป-มา ท่องเที่ยวในเขตพื้นที่ อ.เกาะสีชัง ตั้งแต่วันที่ 20 ม.ค.64 เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

ทั้งนี้ ให้เจ้าท่าภูมิภาค จ.ชลบุรี กำหนดมาตรการสำหรับผู้ประกอบการเรือทุกประเภท และให้นายอำเภอเกาะสีชัง กำหนดมาตรการในการตรวจสอบคัดกรองบุคคลที่จะเดินทางไป-มา ในพื้นที่ อ.เกาะสีชัง ให้สอดคล้องกับมาตรการนี้

Back to top button