ปลัดสธ. พอใจกลยุทธ์ Bubble and Seal คุมโควิดกลุ่มโรงงานสมุทรสาคร ได้ผล แนวโน้มติดเชื้อลด


นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวในการลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์โควิด-19 และมาตรการ Bubble and Seal จ.สมุทรสาคร ว่า จากมาตรการ Bubble and Seal ในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ที่กระทรวงสาธารณสุขได้วางแผนควบคุมโรคในพื้นที่ จ.สมุทรสาคร เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อเป็นวงกว้างและการแพร่เชื้อสู่ชุมชน พบว่าเป็นไปตามแผนที่วางไว้

โดยได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมเป็นอย่างดี มีการดำเนินการในโรงงานขนาดใหญ่ไปแล้ว 9 แห่ง มีพนักงานรวมกว่า 52,000 คน ส่วนโรงงานขนาดกลาง/ขนาดเล็ก ตลาดสด และในชุมชนเสี่ยง ยังคงเฝ้าระวังค้นหาเชิงรุกต่อเนื่อง เพื่อติดตามและค้นหาผู้ติดเชื้อให้มากที่สุด

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวต่อว่า จากการทำงานอย่างหนักของทีมกระทรวงสาธารณสุขและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการเฝ้าระวัง คัดกรอง ค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุก และการได้รับความร่วมมืออย่างดีจากประชาชน ทำให้สถานการณ์ขณะนี้มีแนวโน้มที่ดีขึ้น ส่งผลให้อัตราการครองเตียงในโรงพยาบาลและในโรงพยาบาลสนามลดลง ซึ่งข้อมูล ณ วันที่ 8 ก.พ.64 จำนวนเตียงในโรงพยาบาลรัฐ เอกชน ศูนย์ห่วงใยคนสาคร และศูนย์ห่วงใยแรงงานสาคร รวมทั้งหมด 8,030 เตียง มีผู้ติดเชื้อนอนรักษา 2,607 คน คิดเป็น 32.5%

ทั้งนี้ หากสถานการณ์ยังคงดีขึ้นเรื่อย ๆ เช่นนี้ คาดว่าจะปรับรูปแบบการใช้ประโยชน์โรงพยาบาลสนาม เป็น Factory Quarantine (FQ) เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกกับผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมใช้เป็นที่พักของพนักงาน เพื่อให้ง่ายต่อการควบคุมโรคตามมาตรการ Bubble and Seal นอกจากนี้ ได้สั่งการให้จังหวัดเตรียมแผนการจัดฉีดวัคซีนให้กับกลุ่มเป้าหมายต่อไป

Back to top button