“นายกฯ” สั่ง “คลัง” ปรับเกณฑ์-ยืดลงทะเบียน “เราชนะ” กลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟน หลังคนล้นแบงก์


พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม กล่าวถึงการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ “เราชนะ” สำหรับผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟน วันนี้ (15 ก.พ.64) เป็นวันแรกที่ธนาคารกรุงไทย (KTB) พบว่ามีผู้มาใช้บริการแออัดหนาแน่นว่า อยากขอความร่วมมือให้มาใช้บริการในวันต่อๆไป ซึ่งยังมีเวลาอีกพอสมควร และการใช้บริการในวันนี้อาจมีข้อจำกัดในการให้บริการและล่าช้า เนื่องจากต้องใช้เอกสารแทนระบบออนไลน์ จึงขอให้ทยอยเดินทางเข้าใช้บริการ และหากระยะเวลาในการลงทะเบียนไม่เพียงพอก็สามารถขยายเวลาได้ ซึ่งได้สั่งการให้กระทรวงการคลังเข้าไปดูแลเรื่องนี้แล้ว

ด้านนายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ครม.อนุมัติให้กระทรวงการคลังปรับปรุงรายละเอียดโครงการ “เราชนะ” ในส่วนเปิดรับลงทะเบียนผู้ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ผู้สูงอายุและผู้พิการ ไม่สามารถลงทะเบียนได้ด้วยตัวเองสามารถที่จะไปลงทะเบียนให้ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา โดยดำเนินการได้ตั้งแต่ 15-25 ก.พ. 64

หากในกรณีที่ผู้สูงอายุ ผู้พิการไม่สามารถเดินทางไปด้วยตัวเองได้ สามารถมอบอำนาจได้ และนอกจากนั้นทางธนาคารกรุงไทย ได้มีการจัดหน่วยเคลื่อนที่ไปช่วยเหลือประชาชนในการลงทะเบียนเพิ่มเติมด้วย

นายอนุชา กล่าวถึงการใช้เงินที่มีผู้สอบถามว่าเมื่อลงทะเบียนแล้วไม่มีแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” คือการลงทะเบียนจะต้องนำบัตรประชาชนที่เป็นสมาร์ทการ์ดที่เป็นชิพการ์ดไปที่ธนาคารหลังจากยืนยันตัวตนเสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้รับการยืนยันสิทธิ การใช้เงินก็จะใช้ผ่านบัตรประชาชนสมาร์ทการ์ด ซึ่งขณะนี้กระทรวงการคลังกำลังพัฒนาเพื่อรองรับการใช้งานบัตรประชาชนสมาร์ทการ์ด เป็นการปรับปรุงเงื่อนไขเพื่อให้ดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ ได้มีการปรับคุณสมบัติของผู้ที่ปฏิบัติงานอื่นใดในหน่วยงานของรัฐด้วย ผู้ที่จะยังสามารถเข้าร่วมโครงการ “เราชนะ” ได้ก็คือ ลูกจ้างแบบจ้างเหมาของส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจที่จ้างผ่านบริษัท (ลูกจ้างที่ไม่ได้ขึ้นตรงกับหน่วยงานราชการโดยตรง) อีกกลุ่ม คือลูกจ้างรายวันของส่วนราชการ สามารถเข้าร่วมโครงการ “เราชนะ” ได้ รวมทั้งอาสาสมัครต่างๆ อย่างในกรุงเทพฯ มีอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพฯ (อสส.) และอาสาสมัครสาธารณาสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในต่างจังหวัด อาสาสมัครต่างๆ เหล่านี้สามารถเข้าร่วมโครงการ “เราชนะ” ได้เช่นเดียวกัน

Back to top button