สมุทรสาคร พบผู้ติดเชื้อโควิดเพิ่ม 30 ราย-ปทุมธานี 17 ลุ้นวัคซีนเข็มแรก ชะลอการแพร่ระบาด

สมุทรสาคร พบผู้ติดเชื้อโควิดเพิ่ม 30 ราย-ปทุมธานี 17 ลุ้นวัคซีนเข็มแรก ชะลอการแพร่ระบาด


สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร (สสจ.) รายงานข้อมูลสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในพื้นที่ จ.สมุทรสาคร ล่าสุด ณ เวลา 24.00 น. ของวันที่ 24 ก.พ.64 พบผู้ป่วยรายใหม่อีก 30 ราย จากวานนี้ที่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 56 ราย

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ล่าสุด แบ่งเป็น ผู้ป่วยจากการค้นหาเชิงรุก 3 ราย เป็นคนต่างชาติทั้งหมด ส่วนผู้ป่วยในโรงพยาบาล 27 ราย เป็นคนไทย 13 ราย ต่างชาติ 14 ราย ทำให้ขณะนี้จังหวัดสมุทรสาครมียอดผู้ป่วยยืนยันสะสมรวมเป็น 16,253 ราย ยอดเสียชีวิตสะสม 7 ราย จากการค้นหาเชิงรุกไปแล้ว 194,011 ราย

ด้าน สสจ.ปทุมธานี รายงานข้อมูลสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในพื้นที่ จ.ปทุมธานี ล่าสุด ณ เวลา 15.00 น. ของวันที่ 24 ก.พ.64 พบผู้ป่วยรายใหม่อีก 17 ราย จากวานนี้ที่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 9 ราย โดยแบ่งเป็น ผู้ป่วยจากการค้นหาเชิงรุก 16 ราย เป็นคนไทย 11 ราย ต่างชาติ 5 ราย ส่วนผู้ป่วยในโรงพยาบาล 1 ราย เป็นคนไทยทั้งหมด

ทำให้ขณะนี้จังหวัดปทุมธานี มียอดผู้ป่วยยืนยันสะสมรวม 520 ราย โดยทางจังหวัดได้ทำการค้นหาเชิงรุกไปแล้ว 30,555 ราย

ทั้งนี้ สมุทรสาคร และปทุมธานี เป็นหนึ่งในจังหวัดกลุ่มเป้าหมาย ตามแผนกระจายวัคซีนโควิด “ซิโนแวค” ระยะที่ 1 โดยจังหวัดสมุทรสาครซึ่งเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด จะได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 ระยะที่ 1 จำนวน 70,000 โดส

ส่วนปทุมธานี ซึ่งเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด จะได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 ระยะที่ 1 จำนวน 8,000 โดส

Back to top button