ครม. เปิดทาง “การยาสูบฯ” ขอกู้โอดี 1,500 ลบ. เสริมสภาพคล่อง เหตุรายได้วูบหลังปรับภาษี

ครม. เปิดทาง “การยาสูบฯ” ขอกู้โอดี 1,500 ลบ. เสริมสภาพคล่อง เหตุรายได้วูบหลังปรับภาษี


นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันนี้ (2 มี.ค.64) มีมติเห็นชอบให้การยาสูบแห่งประเทศไทย (ยสท.) เปิดวงเงินกู้ระยะสั้น (Credit Line) โดยวิธีกู้เบิกเงินเกินบัญชี (Overdraft : OD) วงเงิน 1,500 ล้านบาท เพื่อเสริมสภาพคล่องในการดำเนินงาน และรองรับค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น ค่าแสตมป์ยาสูบและภาระภาษีต่าง ๆ ค่าซื้อใบยาและวัตถุดิบในการผลิตบุหรี่ เป็นต้น ซึ่งวงเงินกู้ดังกล่าว อยู่ภายใต้แผนการบริหารหนี้สาธารณะประจำปีงบประมาณ 2564 แล้ว

ทั้งนี้ กระทรวงการคลังได้เสนอให้การยาสูบฯ เปิดวงเงินกู้ระยะสั้นในรูป Credit Line โดยวิธีกู้เบิกเงินเกินบัญชี (OD) วงเงิน 1,500 ล้านบาท เพื่อเสริมสภาพคล่อง จากกรณีที่ยอดจำหน่ายบุหรี่ในปีงบประมาณ 2564 ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย โดยประเมินว่า หากยอดจำหน่ายบุหรี่ลดลง 50% (จำหน่ายได้ 10,058 ล้านมวน) จะส่งผลให้การยาสูบฯ มีเงินสดคงเหลือติดลบ และขาดสภาพคล่องทางการเงิน

“ที่ผ่านมา รายได้ของ ยสท. ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ เนื่องจากการปรับโครงสร้างภาษีสรรพสามิต รวมทั้งนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการลดการบริโภคยาสูบของประชาชนในประเทศ ซึ่งผลให้ยอดจำหน่ายบุหรี่ลดลงต่อเนื่อง” นายอนุชาระบุ

อนึ่ง มีรายงานว่า ในปี 2563 การยาสูบฯ มีรายได้ลดลงเหลือ 45,430 ล้านบาท จากในปี 62 ซึ่งมีรายได้อยู่ที่ 50,088 ล้านบาท และคาดว่าในปี 64 รายได้จะลดลงไปอีก 50% จากนโยบายรัฐบาลในการลดการบริโภคยาสูบ ซึ่งจะทำให้มีเงินสดคงเหลือเพียง 1,540 ล้านบาท ซึ่งหากหักเงินที่นำส่งคลังแล้วจะทำให้มีเงินสดติดลบ และขาดสภาพคล่อง

Back to top button