ศาลนัดลงมติ คำร้อง “ไพบูลย์-สมชาย” 11 มี.ค.นี้ ตีความอำนาจสภาแก้ไข รธน.

ศาลรัฐธรรมนูญ นัดลงมติ คำร้อง “ไพบูลย์-สมชาย” 11 มี.ค.นี้ ตีความอำนาจสภาแก้ไข รธน.


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ (4 มี.ค.64) คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ พิจารณาคำร้องกรณีที่ประธานรัฐสภาขอให้ศาลรัฐธรรมนูญ พิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 210 วรรคหนึ่ง (2) กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจของรัฐสภา ในการเสนอร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมของสมาชิกรัฐสภาตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 256 (1) โดยศาลรัฐธรรมนูญได้สั่งรับคำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัย และให้พยานผู้เชี่ยวชาญ 4 คน จัดทำความเห็นเป็นหนังสือ ก่อนที่ต่อมานายประเสริฐ จันทรรวงทอง และคณะ ยื่นคำร้องขอส่งบันทึกถ้อยคำยืนยันข้อเท็จจริงและความเห็นจากพรรคร่วมฝ่ายค้าน

ทั้งนี้ ศาลได้พิจารณาคำร้องขอส่งบันทึกถ้อยคำยืนยันข้อเท็จจริงและความเห็นดังกล่าวแล้วเห็นว่า แม้คดีนี้เป็นคดีเกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจของรัฐสภาตามรัฐธรรมนูญมาตรา 210 วรรคหนึ่ง( 2) ซึ่งที่ประชุมของรัฐสภามีมติให้ส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยและประธานรัฐสภาส่งเรื่องต่อศาล มิใช่การกระทำของสมาชิกรัฐสภา เป็นรายบุคคล แต่เพื่อประโยชน์แห่งการพิจารณาของศาลจึงสั่งรับไว้เพื่อประกอบการพิจารณา

จากนั้น ศาลได้อภิปรายเพื่อนำไปสู่การวินิจฉัยแล้วเห็นว่าคดีเป็นปัญหาข้อกฎหมาย มีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะพิจารณาวินิจฉัยได้ จึงยุติการไต่สวนตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ 2561 มาตรา 58 วรรคหนึ่งและกำหนดนัดแถลงด้วยวาจา ปรึกษาหารือ และลงมติ ในวันที่ 11 มี.ค. เวลา 09.30 น.

Back to top button