ศบค.ชุดเล็กเคาะสงกรานต์ งดสาดน้ำ-ปะแป้ง เล็งผ่อนคลายสมุทรสาคร ปรับพื้นที่เป็นสีส้ม

ศบค.ชุดเล็กเคาะสงกรานต์ งดสาดน้ำ-ปะแป้ง เล็งผ่อนคลายสมุทรสาคร ปรับพื้นที่เป็นสีส้ม หลังยอดผู้ติดเชื้อโควิดลด


พญ.อภิสมัย ศรีรังสรรค์ ผู้ช่วยโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) กล่าวว่า ที่ประชุมคณะกรรมการเฉพาะกิจหรือ ศบค.ชุดเล็ก ในวันนี้ (17 มี.ค.64) ได้พิจารณาเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมในเทศกาลสงกรานต์นี้ว่า ทางกระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงสาธารณสุข ได้เสนอมาตรการมาให้ที่ประชุมให้ความเห็นชอบ

1.การจัดพิธีสรงน้ำพระ รวมทั้งกิจกรรมอื่นๆทางศาสนา

2.การจัดพิธีรดน้ำดำหัว ตามประเพณีนิยมหรือตามรูปแบบที่กระทรวงวัฒนธรรมกำหนด

3.การเดินทางข้ามจังหวัด เพื่อไปท่องเที่ยว

อย่างไรก็ตาม ยังคงให้งดจัดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มเป็นจำนวนมาก ได้แก่ งดการจัดกิจกรรมรวมกลุ่มสาดน้ำ คอนเสิร์ต และงดจัดกิจกรรมที่มีการสัมผัสกันใกล้ชิด ได้แก่ งดปะแป้ง งดการเล่นปาร์ตี้โฟม

ส่วนกิจกรรมอื่นๆ นอกจากนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด หรือคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด

นอกจากนี้ ที่ประชุมฯ ยังได้พิจารณาข้อเสนอของศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 กระทรวงมหาดไทย (ศปก.มท.) ในการเสนอปรับพื้นที่ของจังหวัดสมุทรสาครจากพื้นที่สีแดงเป็นพื้นที่สีส้ม เนื่องจากสถานการณ์ดีขึ้น โดยจะเสนอที่ประชุม ศบค.ชุดใหญ่ในวันศุกร์นี้ และให้ทางคณะกรรมการโรคติดต่อของจังหวัดไปพิจารณาว่ากิจการหรือกิจกรรมใดผ่อนคลายได้หรือไม่ได้

Back to top button