“ศบค.” จ่อเคาะเกณฑ์ผ่อนคลาย “มาตรการป้องกันโควิด” รับแผนลดวันกักตัวต่างชาติ 1 เม.ย.นี้


พญ.อภิสมัย ศรีรังสรรค์ ผู้ช่วยโฆษก ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) เปิดเผยว่า ที่ประชุม ศบค.ชุดเล็กในวันนี้ (31 มี.ค. 2564) จะได้นำเสนอมาตรการผ่อนคลายระยะเวลาการกักตัวสำหรับผู้ที่จะเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรไทย รวมทั้งเกณฑ์การตรวจหาเชื้อโควิด-19 ต่อพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้อำนวยการศบค.ชุดใหญ่ในวันนี้เพื่อให้ความเห็นชอบ ก่อนที่จะเริ่มมีผลในทางปฏิบัติได้ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 2564 เป็นต้นไป

โดย ศบค.ชุดเล็กจะนำเสนอ “มาตรการป้องกันโรคสำหรับผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร และหลักเกณฑ์การดำเนินการในสถานที่กักกัน ซึ่งทางราชการกำหนด” โดยมีเกณฑ์ดังนี้

ระยะเวลาการกักตัว จะแบ่งเป็น 3 กลุ่ม

1.ระยะเวลากักตัว 7 วัน ซึ่งจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับวัคซีนโควิดครบ 14 วันก่อนการเดินทางเข้าไทยแล้ว

2.ระยะเวลากักตัว 10 วัน ซึ่งเป็นผู้ที่ยังไม่ได้รับวัคซีน หรือได้รับวัคซีนแล้วแต่ไม่ครบ 14 วันก่อนการเดินทางเข้าไทย หรือได้รับวัคซีนไม่ครบ 2 โดส

3.ระยะเวลากักตัวอย่างน้อย 14 วัน ซึ่งเป็นผู้ที่เดินทางมาจากประเทศที่พบการรายงานไวรัสโควิดกลายพันธุ์ เช่น สายพันธุ์แอฟริกา สายพันธุ์บราซิล สายพันธุ์อังกฤษ เป็นต้น

พร้อมกันนี้ จะมีการทบทวนการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยในกรณีของกลุ่มที่เข้ารับการกักตัว 7 วัน จะแบ่งเป็นกรณีชาวต่างชาติที่จะเดินทางเข้าไทย ต้องได้รับการตรวจหาเชื้อโควิด และผลตรวจยืนยันว่าไม่พบเชื้อ จึงสามารถเดินทางเข้าประเทศได้ โดยเมื่อเข้ามาไทยแล้ว จะมีการตรวจหาเชื้อโควิดในช่วงวันที่ 5-6 ส่วนกรณีคนไทยที่เดินทางกลับประเทศ ไม่ได้มีการตรวจโควิดก่อนเดินทางนั้น เมื่อเข้ามาถึงประเทศไทยวันแรกจะต้องได้รับการตรวจหาเชื้อโดยวิธี swab และตรวจซ้ำอีกครั้งในวันที่ 5-6

ส่วนกลุ่มที่เข้ารับการกักตัว 10 วัน จะต้องตรวจหาเชื้อโควิดโดยวิธี swab 2 ครั้ง คือ ครั้งแรก วันที่ 3-5 ครั้งที่สอง คือวันที่ 9-10

ส่วนกลุ่มที่เข้ารับการกักตัว 14 วัน จะต้องตรวจหาเชื้อโควิดโดยวิธี swab 3 ครั้ง คือ ครั้งแรก วันแรกที่เดินทางมาถึง ครั้งที่สอง วันที่ 6-7 และครั้งที่สาม วันที่ 12-13

“จากนั้น ไม่ว่าจะเป็นการกักตัว 7 วัน 10 วัน หรือ 14 วัน ก็ยังได้กำหนดให้ต้องมีระบบการติดตามตัวจนครบ 14 วัน แม้ว่าจะออกจากสถานกักตัวไปแล้ว ทั้งหมดนี้ คือสิ่งที่จะเสนอให้ ผอ.ศบค.ชุดใหญ่ในวันนี้ ต้องรอผลการอนุมัติในวันนี้ก่อนด้วย” พญ.อภิสมัย ระบุ

Back to top button