“สตช.” เผยตำรวจติดโควิดเพิ่ม 23 นาย ยอดสะสมทุกหน่วยในสังกัด รวม 205 นาย

“สตช.” เผยตำรวจติดโควิดเพิ่ม 23 นาย ยอดสะสมทุกหน่วยในสังกัด รวม 205 นาย


สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) สรุปข้อมูลข้าราชการตำรวจที่ติดเชื้อโควิด-19 ณ วันที่ 12 เม.ย.64 มีผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่ 23 นาย ส่งผลให้มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 205 นาย รักษาหายแล้ว 75 นาย อยู่ระหว่างรักษาตัว 130 นาย โดยแบ่งตามหน่วยต่างๆ ในสังกัด ได้แก่ บช.น. จำนวน 50 นาย, ภ.5 จำนวน 22 นาย, บช.ก. จำนวน 15 นาย, ภ.1 จำนวน 7 นาย, บช.ตชด., ภ.7 หน่วยละ 5 นาย, สตม. จำนวน 4 นาย, บช.ทท. , ภ.2 และ บช.สอท. หน่วยละ 3 นาย, ภ.9, สพฐ.ตร. และ สกพ. หน่วยละ 2 นาย, บช.ศ., รพ.ตร., บช.ปส., บช.ส., สทส., สง.ก.ตร., และ วน. หน่วยละ 1 นาย อยู่ระหว่างกักตัวจำนวน 1,027 นาย และรักษาหายแล้วจำนวน 75 นาย

ทั้งนี้ มีข้อห่วงใยของผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการตำรวจ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 แก่ข้าราชการตำรวจทั่วประเทศ ในเรื่องการบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยอื่น ทหาร ปกครอง สาธารณสุข เป็นต้น เพื่อเกิดประสิทธิภาพสูงสุด โปร่งใส ตรวจสอบได้ เร่งรัดจัดหาวัคซีนแก่บุคลากรทางการแพทย์ในส่วนของโรงพยาบาลตำรวจให้ได้รับวัคซีนอย่างทั่วถึง ซึ่งถือว่าเป็นบุคลากรสำคัญที่ต้องดูแลข้าราชการตำรวจและประชาชนต่อไป

รวมถึงศึกษาแนวทางการตรวจคัดกรองโควิด-19 แก่ข้าราชการตำรวจที่มีความเสี่ยง แผนการรองรับการรักษาข้าราชการตำรวจที่ติดเชื้อโควิด-19 ในส่วนของโรงพยาบาลตำรวจ เช่น การจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม การจัดเตรียมบุคลากร ยา เวชภัณฑ์ต่างๆ ให้เกิดความพร้อม และเน้นย้ำการปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดความปลอดภัย และป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อ กำชับการใช้มาตรการ D-M-H-T-T Distancing (อยู่ห่าง) Mask wearing (ใส่หน้ากากอนามัย) Hand washing (ล้างมือ) Testing (ตรวจเชื้อ) ThaiChana (ใช้ไทยชนะและหมอชนะ) อย่างเคร่งครัด

Back to top button