กต. งดออกหนังสือเดินทาง 3 ชาติเข้าไทย สกัดโควิดอินเดีย มีผลทันที!


นายธานี แสงรัตน์ อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ เปิดเผยภายหลัง ศูนย์บริหารสถานการร์โควิด-19 (ศบค.) รายงานว่าพบผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศรายหนึ่งติดเชื้อไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์อินเดียว่า ในการประชุมศูนย์ปฏิบัติการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด -19 (ศปก.ศบค.) ได้มีการหารือเกี่ยวกับการพบโควิด-19 สายพันธุ์อินเดีย ซึ่งที่ประชุมขอให้กระทรวงการต่างประเทศพิจารณาระงับการออกหนังสือรับรองการเดินทางเข้าประเทศไทย (COE) ให้ชาวต่างชาติที่มาจากประเทศที่พบเชื้อไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์อินเดียจำนวนมาก ทั้งนี้ ทางกระทรวงการต่างประเทศ แจ้งว่า จะระงับการออก COE ให้ชาวต่างชาติที่มาจากประเทศปากีสถาน บังกลาเทศ และเนปาล ตั้งแต่วันนี้ (10 พ.ค.)

โฆษกกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวอีกว่า มาตรการดังกล่าวถือเป็นมาตรการชั่วคราวในช่วงที่ต้องระวังเชื้อไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์อินเดียเข้าประเทศ และเป็นมาตรการสำหรับชาวต่างชาติทุกสัญชาติที่มาจาก 3 ประเทศดังกล่าว แต่ไม่ได้ห้ามคนไทย ซึ่งคนไทยยังสามารถเดินทางกลับประเทศไทยได้

Back to top button