“บอร์ด” 7UP ไฟเขียว! ขายธุรกิจสื่อสารโทรคมฯ มุ่งสู่พลังงาน-สาธารณูปโภค 

“บอร์ด” 7UP ไฟเขียว ตัดขายธุรกิจกลุ่มวิทยุสื่อสารโทรคมฯรวมมูลค่าการขาย 130 ลบ. เพื่อมุ่งเน้นขยายธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค


นายมนต์เทพ มะเปี่ยม รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เซเว่น ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)หรือ 7UP เปิดเผยว่า คณะกรรมการบริษัทมีมติให้ขายธุรกิจกลุ่มวิทยุสื่อสารโทรคมนาคม และ Internet of Things(IoT) วัตถุประสงค์หลักต้องการมุ่งให้ความสำคัญกับธุรกิจที่บริษัทมีความเชี่ยวชาญในการเป็นผู้ให้บริการในธุรกิจพลังงานและธุรกิจสาธารณูปโภค โดยเฉพาะการทำหน้าที่ให้บริการจำหน่ายน้ำประปา และบำบัดน้ำเป็นหลัก

ที่งนี้ บริษัทจะขายหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมดในบริษัท เอ็ม โซลูชั่น จำกัด ซึ่งดำเนินธุรกิจอุปกรณ์ระบบวิทยุสื่อสารคมนาคมเฉพาะกิจ โดยมีสัดส่วน 99% คิดเป็นมูลค่า 90 ล้านบาท และบริษัท อินฟอร์เมติกส์ พลัส จำกัด ซึ่งดำเนินธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและให้บริการด้านเทคโนโลยีและการสื่อสาร มีสัดส่วน 99% คิดเป็นมูลค่า 40 ล้านบาท รวมมูลค่าการขายกิจการ 130 ล้านบาท

สำหรับผลของการขายหุ้นครั้งนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อเป้าหมายรายได้ของบริษัทฯ โดยยังคงไว้ที่ 2 พันล้านบาท เนื่องจากธุรกิจโทรคมนาคมมีสัดส่วนรายได้ไม่สูงนัก และจะทำให้บริษัทมีเงินทุนนำไปใช้ขยายกิจการธุรกิจสาธารณูปโภคตามแผนการขยายธุรกิจ โดยเฉพาะภายหลังการเข้าซื้อหุ้นบริษัท โกลด์ ชอร์ส จำกัด เพิ่มเป็น 81% สะท้อนให้เห็นว่าบริษัทต้องการมุ่งพัฒนาธุรกิจสาธารณูปโภคอย่างเต็มที่

อย่างไรก็ตาม ปัจจุบัน โกลด์ ชอร์ส มีกำลังการผลิตน้ำประปา 48,000 ลูกบาศก์เมตร/วัน และอยู่ระหว่างก่อสร้างส่วนขยายเพิ่มเติมเพื่อให้กำลังการผลิตเพิ่มเป็น 96,000 ลูกบาศก์เมตร/วันภายในปี 2565-2566 และกรณีจังหวัดภูเก็ตเตรียมเปิดต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติภายใต้รูปแบบแซนด์บอกซ์ เริ่มวันที่ 1 กรกฎาคมนี้ ซึ่งคาดว่าจะส่งผลดีต่อโกลด์ ชอร์ส ในฐานะผู้ให้บริการน้ำประปาในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต

Back to top button