กบง. ตรึงราคาก๊าซหุงต้ม 318 บ. ถึงสิ้นมี.ค.65

กบง. ตรึงราคาก๊าซหุงต้ม 318 บาทต่อถัง 15 กิโลกรัม ต่ออีก 2 เดือน จนถึงสิ้นมี.ค.65 พร้อมขอความร่วมมือ PTT คงราคาขายปลีกก๊าซ NGV ที่ 15.59 บาท/กิโลกรัม


นายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน ในฐานะประธานคณะกรรมการการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) เปิดเผยว่า ที่ประชุม กบง.มีมติตรึงราคาก๊าซหุงต้ม (LPG) ต่ออีก 2 เดือนที่ราคา 318 บาทต่อถังขนาด 15 กิโลกรัม จากเดิมสิ้นสุดวันที่ 31 ม.ค.2565 เป็นวันที่ 31 มี.ค.2565 โดยมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ ประสานคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (กบน.) เพื่อพิจารณาบริหารจัดการเงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงให้สอดคล้องกับแนวทางการทบทวนการกำหนดราคาก๊าซ LPG ต่อไป

พร้อมทั้งขอความร่วมมือ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) หรือ PTT พิจารณาช่วยเหลือส่วนลดราคาก๊าซ LPG แก่ผู้มีรายได้น้อยที่เป็นร้านค้า หาบเร่ แผงลอยอาหารผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ ปตท. ดำเนินการต่อไปจนถึงวันที่  31 มี.ค.2565

ทั้งนี้เนื่องจากสถานการณ์ด้านพลังงานโลกยังมีความผันผวน ราคา LPG ตลาดโลกที่ยังคงอยู่ในระดับสูง โดย ณ วันที่ 5 ม.ค.65 อยู่ที่ 682.90 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน เทียบได้กับราคาขายปลีกก๊าซ LPG ที่ 412 บาทต่อถัง 15 กิโลกรัม ขณะที่รัฐบาลยังคงเฝ้าระวังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ซึ่งยังส่งผลกระทบต่อการดำรงชีพและภาระค่าครองชีพของประชาชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อไม่ให้เป็นการซ้ำเติมปัญหาและดูแลประชาชนไม่ให้รับความเดือนร้อนในเรื่องก๊าซ LPG จึงให้คงราคาเดิมต่อไปก่อน

นอกจากนี้ ที่ประชุม กบง. ยังมีมติเห็นชอบการบรรเทาผลกระทบจากราคาก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ (NGV) ที่ปรับตัวสูงขึ้น โดยขอความร่วมมือ PTT ให้คงราคาขายปลีกก๊าซ NGV ที่ 15.59 บาท/กิโลกรัม และคงราคาขายปลีกก๊าซ NGV โครงการ “เอ็นจีวี เพื่อลมหายใจเดียวกัน” ให้กับผู้ประกอบอาชีพขับขี่รถแท็กซี่ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ที่ 13.62 บาท/กิโลกรัมต่อไปอีกเป็นระยะเวลา 1 เดือน โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 16 ก.พ.-15 มี.ค.2565

 

 

Back to top button