HSI Mar 21 ให้น้ำหนักกับการลุ้นเก็งกำไรรีบาวด์ขึ้น กลยุทธ์ ถือ Call


วิเคราะห์ตลาดฮั่งเส็งวันนี้ โดย  บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป

Hang Seng (Futures – Mar 21) 11 มี.ค. 2564

กลยุทธ์การลงทุน

กลยุทธ์ ถือ Long Call

กรอบการเทรด 27,700 – 29,350 จุด

แนวต้าน 29,350 จุด

แนวรับ 28,300 จุด

Trailing Start 29,341 จุด

มุมมองด้านเทคนิค:

Hang Seng (Futures – Mar 21) แท่งราคาในระยะนี้ ยังไม่ให้ภาพสัญญาณการเลือกทิศทางที่ชัดเจน เพิ่มความระมัดระวัง และติดตามการเลือกทิศทางของราคาอย่างใกล้ชิด เรายังคงให้น้ำหนักกับการได้ลุ้นเก็งกำไรรีบาวด์ขึ้นมากกว่า โดยลำดับถัดไปลุ้นการ Breakout แนวต้าน, Trailing Start และ เส้น Downtrend เพื่อเปลี่ยนแนวโน้มกลับมาเป็นแนวโน้มขาขึ้นอีกครั้งอย่างเต็มตัว จุดบริหารความเสี่ยงของรอบคือ ไม่ควรหลุดบริเวณราคา 28,283 จุดเช่นเคย

นักลงทุนที่มีมุมมองขึ้น: ถือ Long Call โดยใช้บริเวณแนวรับ เป็นจุดบริหารจัดการความเสี่ยง

ทางเลือกอื่น ๆ ในการประกอบการตัดสินใจ

  • เนื่องจากราคาหลุดกรอบด้านล่างของ Uptrend Channel แต่ราคา Low เริ่มพยายามสร้างฐานที่บริเวณเดิม หากยังคงมีสถานะที่ถือ Long Call โดยใช้หลักการกลยุทธ์ Trend Following เราสามารถที่จะถือยื้อลุ้นได้อีกครั้ง จุดบริหารจัดการความเสี่ยงที่แนะนำ ให้เริ่มพิจารณาปิดสถานะทำกำไร คือบริเวณ 28,283 จุด

นักลงทุนที่มีมุมมองลง: รอราคาเกิดการรีบาวด์ และทุกครั้งที่ผ่านด่านต้านไม่ได้ และเกิดการวกตัวกลับให้ เก็งกำไร Long Put สามารถใช้ Trailing Start เป็นจุดอ้างอิงในการบริหารจัดการความเสี่ยงได้

ทางเลือกอื่น ๆ ในการประกอบการตัดสินใจ

  • รอราคาหลุดบริเวณแนวรับ แล้วเก็งกำไร Long Put โดยใช้บริเวณแนวรับนั้น ๆ กลับมาเป็นจุดบริหารจัดการความเสี่ยง

คลิกที่ชื่อ DW เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมและตารางราคาวันนี้

Call DW Bid Eff. Sensitivity
(Bullish view) (THB) gearing(x)
HSI28C2103L 0.61 20.1 0.04
HSI28C2104E 0.47 16.6 0.03
HSI28C2104F 0.12 22.6 0.01

 

Put DW Bid Eff. Sensitivity
(Bearish view) (THB) gearing(x)
HSI28P2103A 0.23 22.9 0.02
HSI28P2104E 0.85 12.1 0.04
HSI28P2105L 0.22 10.7 0.01
ข้อมูล ณ วันที่ 10/03/2564

Effective gearing: ใช้บ่งชี้โอกาสในการรับผลตอบแทนจากการลงทุนใน DW ตัวอย่างเช่น Effective Gearing เท่ากับ 5 เท่า หมายความว่า ถ้าราคาหุ้นอ้างอิงเปลี่ยนแปลงไป 1% ราคา DW จะเปลี่ยนแปลงไปประมาณ 5%

Sensitivity: แสดงให้เห็นว่าหุ้นอ้างอิงหรือดัชนีอ้างอิงเปลี่ยนแปลงไปเท่าไหร่ที่จะทำให้ DW เปลี่ยนแปลงไป 1 ช่วงราคา เช่น 1 ช่วงราคาของ DW ที่มีราคาต่ำกว่า 2 บาท เท่ากับ 0.01 บาท

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02 694 7777 หรือ www.thaidw.com

*หมายเหตุ: บทความหรือบทวิเคราะห์บนหลักทรัพย์อ้างอิงหรือดัชนีหลักทรัพย์อ้างอิงด้านบนนี้มาจาก บริษัท หลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นอิสระ โดยบล.แมคควอรี (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัท”) และบริษัทในเครือมิได้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่อย่างใด และความเห็นข้างต้นอาจขัดกับคำแนะนำหรือบทวิเคราะห์ของทางบริษัทและบริษัทในเครือได้ ข้อมูลนี้มิใช่เพื่อประกอบการเสนอขาย ชักชวน หรือแนะนำให้ลงทุนแต่อย่างใด ในกรณีที่มีการอ้างอิงถึงข้อมูลผลงานในอดีต หรือเป้าหมายราคา มิได้เป็นสิ่งยืนยันผลตอบแทนในอนาคต การลงทุนในใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (DW) มีความเสี่ยง ผู้ลงทุนจึงควรได้รับคำปรึกษาจากที่ปรึกษาการลงทุนถึงความเหมาะสมในการลงทุน และศึกษาข้อมูลรายละเอียดของการออกและเสนอขาย DW จากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขาย DW และร่างหนังสือชี้ชวนที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนก่อนการลงทุน

ทั้งนี้ในการคำนวนการเปลี่ยนแปลง (%) ของราคา DW คำนวนจากราคาเสนอซื้อสุดท้ายในช่วงเวลาโดยประมาณ 30 วินาที ก่อน Call Market (16.30น.) ทั้งนี้บริษัทมิได้ให้บริการรับฝากเงินและ/หรือดำเนินธุรกิจการธนาคารในประเทศไทยแต่อย่างใด และความรับผิดชอบต่างๆ ของบริษัทฯ มิได้แสดงถึงการบริการรับฝากเงิน/กู้เงิน ที่สัมพันธ์กับ Macquarie Bank Limited (เลขทะเบียนบริษัท ABN 46 008 583 542) และ Macquarie Bank Limited มิได้ให้การรับประกันหรือรับรองความรับผิดชอบของบริษัทฯ แต่อย่างใด

DW นี้มิได้เสนอขายให้กับบุคคลอเมริกัน (U.S. Person)

อ่านคำเตือนดัชนี HSI คลิก https://www.thaidw.com/about/disclaimer

Back to top button