HSI Mar 21 ลุ้นรีบาวด์ หากไม่หลุดแนวรับสำคัญ

วิเคราะห์ตลาดฮั่งเส็งวันนี้ โดย  บริษัทหลักทรัพย์ คันทร …


วิเคราะห์ตลาดฮั่งเส็งวันนี้ โดย  บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป

Hang Seng (Futures – Mar 21) 17 มี.ค. 2564

กลยุทธ์การลงทุน

กลยุทธ์ ถือ Long Call

กรอบการเทรด 28,610 – 32,415 จุด

แนวต้าน 29,570 / 29,800 จุด

แนวรับ 28,750 / 28,500 จุด

Trailing Start 29,341 จุด

มุมมองด้านเทคนิค:

Hang Seng (Futures – Mar 21) ราคายังไม่ชี้ชัดในการเลือกเส้นทาง คงต้องติดตามการเคลื่อนไหวของราคาอย่างใกล้ชิด ที่ความคาดหวังการได้ลุ้นการรีบาวด์ขึ้น หากยังไม่หลุดแนวรับสำคัญ คงยึดกรอบการเทรดใหม่ในการบริหารจัดการความเสี่ยง และจนกว่าจะล้างเงื่อนไขของ Downtrend สะสมหมด อย่าประมาท (ถ้าหลุดอีกครั้ง ภาพของฝั่งขายจะกลับมาได้เปรียบมากทันที) ด่านต้านที่จะขึ้นทดสอบคือบริเวณ 29,570 จุด

นักลงทุนที่มีมุมมองขึ้น: ถือ Long Call โดยใช้บริเวณแนวรับ หรือกรอบการเทรดด้านล่าง เป็นจุดบริหารจัดการความเสี่ยง

ทางเลือกอื่น ๆ ในการประกอบการตัดสินใจ

  • หากยังคงมีสถานะที่ถือ Long Call โดยใช้หลักการกลยุทธ์ Trend Following จุดบริหารจัดการความเสี่ยงที่แนะนำ ให้เริ่มพิจารณาปิดสถานะทำกำไร คือบริเวณ 28,610 จุด

นักลงทุนที่มีมุมมองลง: หลีกเลี่ยงการเปิดสถานะ

ทางเลือกอื่น ๆ ในการประกอบการตัดสินใจ

  • รอราคาหลุดกรอบการเทรด และเก็งกำไร Long Put สามารถใช้บริเวณที่หลุดนั้น เป็นจุดอ้างอิงในการบริหารจัดการความเสี่ยงได้

คลิกที่ชื่อ DW เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมและตารางราคาวันนี้

Call DW Bid Eff. Sensitivity
(Bullish view) (THB) gearing(x)
HSI28C2104B 0.15 24.5 0.01
HSI28C2104E 0.42 18.0 0.03
HSI28C2104L 0.71 15.7 0.04

 

Put DW Bid Eff. Sensitivity
(Bearish view) (THB) gearing(x)
HSI28P2104E 0.75 13.1 0.03
HSI28P2104F 0.19 15.0 0.01
HSI28P2105L 0.18 11.5 0.01
ข้อมูล ณ วันที่ 16/03/2564

Effective gearing: ใช้บ่งชี้โอกาสในการรับผลตอบแทนจากการลงทุนใน DW ตัวอย่างเช่น Effective Gearing เท่ากับ 5 เท่า หมายความว่า ถ้าราคาหุ้นอ้างอิงเปลี่ยนแปลงไป 1% ราคา DW จะเปลี่ยนแปลงไปประมาณ 5%

Sensitivity: แสดงให้เห็นว่าหุ้นอ้างอิงหรือดัชนีอ้างอิงเปลี่ยนแปลงไปเท่าไหร่ที่จะทำให้ DW เปลี่ยนแปลงไป 1 ช่วงราคา เช่น 1 ช่วงราคาของ DW ที่มีราคาต่ำกว่า 2 บาท เท่ากับ 0.01 บาท

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02 694 7777 หรือ www.thaidw.com

*หมายเหตุ: บทความหรือบทวิเคราะห์บนหลักทรัพย์อ้างอิงหรือดัชนีหลักทรัพย์อ้างอิงด้านบนนี้มาจาก บริษัท หลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นอิสระ โดยบล.แมคควอรี (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัท”) และบริษัทในเครือมิได้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่อย่างใด และความเห็นข้างต้นอาจขัดกับคำแนะนำหรือบทวิเคราะห์ของทางบริษัทและบริษัทในเครือได้ ข้อมูลนี้มิใช่เพื่อประกอบการเสนอขาย ชักชวน หรือแนะนำให้ลงทุนแต่อย่างใด ในกรณีที่มีการอ้างอิงถึงข้อมูลผลงานในอดีต หรือเป้าหมายราคา มิได้เป็นสิ่งยืนยันผลตอบแทนในอนาคต การลงทุนในใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (DW) มีความเสี่ยง ผู้ลงทุนจึงควรได้รับคำปรึกษาจากที่ปรึกษาการลงทุนถึงความเหมาะสมในการลงทุน และศึกษาข้อมูลรายละเอียดของการออกและเสนอขาย DW จากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขาย DW และร่างหนังสือชี้ชวนที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนก่อนการลงทุน

ทั้งนี้ในการคำนวนการเปลี่ยนแปลง (%) ของราคา DW คำนวนจากราคาเสนอซื้อสุดท้ายในช่วงเวลาโดยประมาณ 30 วินาที ก่อน Call Market (16.30น.) ทั้งนี้บริษัทมิได้ให้บริการรับฝากเงินและ/หรือดำเนินธุรกิจการธนาคารในประเทศไทยแต่อย่างใด และความรับผิดชอบต่างๆ ของบริษัทฯ มิได้แสดงถึงการบริการรับฝากเงิน/กู้เงิน ที่สัมพันธ์กับ Macquarie Bank Limited (เลขทะเบียนบริษัท ABN 46 008 583 542) และ Macquarie Bank Limited มิได้ให้การรับประกันหรือรับรองความรับผิดชอบของบริษัทฯ แต่อย่างใด

DW นี้มิได้เสนอขายให้กับบุคคลอเมริกัน (U.S. Person)

อ่านคำเตือนดัชนี HSI คลิก https://www.thaidw.com/about/disclaimer

Back to top button