สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่วันนี้ AIE มูลค่าสูงสุด 138 ลบ.


หลักทรัพย์ จำนวนรายการ ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (‘000 บาท) ราคาเฉลี่ย
AIE 2 100,000,000 138,000 1.38
KTIS 1 35,144,200 133,548 3.8
TLGF 1 2,000,000 31,000 15.5
PLANET 4 14,000,000 25,760 1.84
PLANET-F 3 14,000,000 25,760 1.84
SKR 1 2,000,000 15,600 7.8
SPALI-F 1 633,000 13,505 21.34
ERW 1 3,000,000 13,380 4.46
S5013P2106C 2 14,000,000 13,062 0.93
AOT13C2105A
4 30,000,000 11,506 0.38
CBG 1 71,300 9,684 135.82
AOT 1 67,900 4,560 67.16
KBANK 1 30,035 4,378 145.75
CPN 1 72,000 4,032 56
MINT 1 106,000 3,562 33.6
GULF 1 101,100 3,387 33.5
STEC
1 200,000 3,000 15
AAV 1 1,000,000 2,780 2.78
HPT-W1
1 10,000,000 2,500 0.25
STARK 1 5,000 21 4.18

Back to top button